Het verouderde sportcentrum Kardinge wordt grondig aangepakt op de huidige locatie en niet verplaatst naar het SuikerUnie-terrein of Meerstad.

Volgens het gemeentebestuur is Kardinge onlosmakelijk verbonden met Lewenborg en Beijum. Deze wijken verdienen een goed uitgerust sportcomplex dat completer kan worden gemaakt. Mensen kunnen blijven schaatsen en zwemmen, maar er wordt ook gekeken naar voorzieningen op het gebied van onderwijs en zorg.

Het sportcentrum moet een veelomvattend complex zijn waar op allerlei manieren een gezonde leefstijl wordt gepropageerd. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) gebruikt graag de term vitaliteitscampus, doelend op de wens om zoveel mogelijk mensen te verleiden om uit de luie stoel te komen. ,,Het sportcentrum staat niet op zichzelf. Met een miljoen bezoekers per jaar is er genoeg belangstelling, maar het kan nog beter. Dat gebeurt als we er waardevolle dingen aan toevoegen.’’

De gemeente, die eigenaar is van Kardinge, wil met maatschappelijke organisaties en bedrijven kijken wat er mogelijk is. Wellicht dat het sportcomplex dan ook niet meer puur afhankelijk is van gemeentelijke financiering. De raad wil dat Kardinge op de huidige locatie blijft. Over het beschikbare budget is nog niet gesproken. Het sportcomplex, dat in 2023 zijn dertigjarig bestaan viert, heeft dringend een opknapbeurt nodig. ,,We leggen ons nog nergens op vast. Ook kijken we hoe we Kardinge beter kunnen laten aansluiten op de wijken Lewenborg en Beijum’’, zegt Jongman.

Geen gescheiden werelden

Deze twee wijken staan iets te veel met de rug naar Kardinge toe, terwijl het complex bijna letterlijk in de voortuin ligt, stelt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). ,,Mogelijk dat we de omgeving zodanig veranderen dat het geen gescheiden werelden zijn. In afwachting daarvan kijken we hoe we Kardinge in de benen houden. Er zijn voorzieningen bij gekomen, maar we gaan dingen beter doen.’’

Volgens Van der Schaaf is Kardinge destijds bewust niet dichter bij het centrum van de stad gezet. ,,De bedoeling was dat het complex vooral iets moest toevoegen aan het oostelijk deel van Groningen. Dat is gebeurd. Het heeft gewerkt, dus blijft het zo.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen