Uitbreiding melkfabriek: Bedum moet haar huiswerk overdoen

Als het gaat om de plannen voor de uitbreiding van de zuivelfabriek van Friesland Campina moet de gemeente Bedum haar huiswerk overdoen.

De Commissie Milieu Effect Rapportage heeft het uitbreidingsplan beoordeeld. Deze Comissie adviseert de gemeente om ,,de effecten op het Boterdiep als zichtlijn en structuurdrager van het landschap beter te onderbouwen’’. B en W zijn bereid dit advies op te volgen.

Miljoen rauwe melk

FrieslandCampina wil haar terrein in Bedum uitbreiden en de productiecapaciteit met circa 1 miljoen ton rauwe melk per jaar verhogen. Voordat de gemeenteraad over het voorontwerp-bestemmingsplan voor Zuivelpark Bedum besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Dit rapport laat drie mogelijke locaties zien bij de bestaande zuivelfabriek: west, noord en oost.

Boterdiep

Uitbreiding aan de oostkant wordt in het rapport als meest kansrijk gezien. De gemeente heeft de Commissie MER gevraagd de kwaliteit van dit onderdeel van het rapport te beoordelen. De Commissie adviseert de effecten van de uitbreiding op het kanaal Boterdiep als zichtlijn en structuurdrager beter in kaart te brengen. Bijvoorbeeld door duidelijk te maken wanneer een alternatief negatief of zeer negatief scoort.

Vergelijken

In het alternatief waarbij het Boterdiep wordt omgelegd zijn verschillende opties uitgewerkt om de fabriek in te passen in het landschap. De Commissie adviseert om dit ook voor de andere alternatieven te doen zodat onderling een goede vergelijking mogelijk is. Bij de nadere onderbouwing adviseert de Commissie om vooral aandacht te besteden aan landschap en cultuurhistorie. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen, zodat de gemeenteraad in staat wordt gesteld een zorgvuldige afweging te maken.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.