Uitkijken naar de grauwe klauwier in Muntendam

Muntendam heeft sinds vorig jaar een werkgroep die het omliggende land (kleur)rijker wil maken. Twee nieuw ingerichte hoekjes worden 21 juni geopend.

Boerenbuitengebied

Grote groepen vrijwilligers waren begin dit jaar in touw voor werkgroep Boerenbuitengebied. Ze plantten meidoorns en lijsterbes en realiseerden kruidenrijke bermen.

Boerenbuitengebied zet zich in voor de diversiteit van de akkers aan de oost- en westkant van het Muntendammerdiep en de Tussenklappen in Muntendam. Boeren en burgers hebben hiervoor de handen ineengeslagen.

Afspraken

De groep heeft nu drie vaste leden. Onder hen akkerbouwer Peter Harry Mulder en zijn vrouw Eline Ringelberg. Voor grote projecten schakelt de groep hulp in.

,,Mijn man is van huis uit vogelaar en boer en hij heeft zich eigenlijk altijd geroepen gevoeld het vogels beter naar de zin te maken, met name bedreigde akkervogels’’, zegt Ringelberg, die met Mulder een boerderij bewoont aan de Tussenklappen. ,,Wij wonen hier precies op de overgang van klei en zand: nog net Veenkoloniën.’’ Mulder en Ringelberg zien in het open akkerland de laatste jaren weer vaker patrijzen en leeuweriken, die door de schaalvergroting bijna waren verdwenen.

De werkgroep maakt met veel partijen afspraken. Van grond van het Waterschap tot aarde onder de masten van TenneT: de groep heeft al veel grote percelen onder handen genomen om (bijna) verdwenen insecten, planten en vogelsoorten terug te krijgen in de omgeving.

Meer boeren mee

De vrijwilligers proberen meer boeren in de omgeving mee te krijgen. Ringelberg: ,,Natuur is niet iets waar boeren meteen bij opspringen, het is een zaak van de lange adem.’’ De werkgroep wil meer natuurlijke begroeiing, zodat insectensoorten in de streek gemakkelijker overwinteren. ,,Dat is voor boeren ook goed. Als ze last hebben van een luizenplaag, spuiten ze insecticiden. Maar op den duur zijn sommige soorten er resistent voor. Bij voldoende natuurlijke vijanden blijft een luizenplaag beheersbaar. En het landschap is dan aantrekkelijker.’’

Gedeputeerde Henk Staghouwer opent 21 juni twee heringerichte overhoeken. Voor het project Grauwe Klauwier zijn hier struiken geplant – insectentrekkers – en ruig gras, dat begraasd wordt door Lakenvelders. Het zou de kers op de taart zijn als daar op den duur grauwe klauwieren komen; kleine vogels die hun prooi op prikkeldraad of meidoorn spiesen.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.