De gemeente Eemsdelta hangt een mogelijke miljoenenclaim boven het hoofd. Een bestemmingsplanwijziging kan soelaas bieden. Het college heeft de raad in een besloten overleg over de situatie geïnformeerd.

De uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid is een vergroting van het huidige windpark. Het plan is om er zestien windturbines met een hoogte van 204 meter bij te bouwen. De uitbreiding werd vorig jaar door de gemeenteraad van Delfzijl goedgekeurd en de provincie heeft een omgevingsvergunning verleend. Na het vaststellen van de plannen zijn er bezwaren ingediend. De Raad van State moet zich daarom opnieuw over het project buigen.

Belgisch arrest kan roet in het eten gooien

Wat is nu het probleem? Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over een windturbineproject in het Belgische Aalter en Nevele vorig jaar. De Europese rechters eisen een milieu- effectenrapport (MER) voor de Vlaamse normen van slagschaduw, veiligheid en geluid van de windmolens.

Als de Raad van State oordeelt dat de situatie in België vergelijkbaar is met die in Nederland, dan moeten het huidige Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling buiten werking worden gesteld totdat er een uitgebreid MER-onderzoek is geweest. Daaruit moeten wetenschappelijk beter onderbouwde milieunormen voortkomen.

Zo’n onderzoek kan wel een paar jaar duren, waardoor er flinke vertraging kan ontstaan voor het project in Delfzijl. Het kan zelfs tot afstel leiden, als de initiatiefnemers daardoor een SDE-subsidie van 26 miljoen euro mislopen - die verloopt eind 2021.

Bestemmingsplan aanpassen kan helpen

Een mogelijke oplossing is het aanpassen van het bestemmingsplan voor het windpark. Het plan verandert volgens wethouder Hans Ronde (VVD) dan niet inhoudelijk. ,,De raad heeft de plannen voor de uitbreiding al vastgesteld. Nu komen sommige onderdelen alleen niet in het Activiteitenbesluit te staan, maar in een ander document: het bestemmingsplan.’’

De raad Eemsdelta neemt volgende week een beslissing over het voorstel.

Verandert de gemeenteraad het bestemmingsplan niet, dan kan dat problemen opleveren. ,,Je zou daarmee de gemeente een financiële strop van tientallen miljoenen kunnen bezorgen. Mooier kan ik het niet maken. Maar het hangt wel af van een heleboel mitsen en maren”, zegt Ronde.

De gemeente Delfzijl heeft in 2017 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de initiatiefnemers van het windpark, met daarin een inspanningsverplichting. Die houdt in dat de gemeente bij dreigende vertraging maatregelen moet nemen om die vertraging te voorkomen. Als de gemeente zich niet aan de overeenkomst houdt, ontstaat er een risico op aansprakelijkheid.

In andere woorden: mocht de procedure spaak lopen, dan hangt de gemeente een miljoenenclaim boven het hoofd.

‘Dit is een poppenkast’

Vorige week zijn de raadsleden geïnformeerd over de situatie. Fractievoorzitter Edward Stulp (Gemeentebelangen Eemsdelta) vindt dat de raad door de mogelijke miljoenenclaim voor het blok gezet wordt. Hij noemt het een ‘poppenkast’ en vindt het ‘zeer ongepast’. Stulp ageert al lange tijd tegen de komst van de windmolens. ,,Dit had nooit zo besloten moeten worden.’’

Volgens wethouder Ronde ligt het anders. ,,Deze wijziging zegt eigenlijk niets. In principe was alles geregeld en er is op dit moment ook nog niets aan de hand. Maar door het Belgische arrest is het risico ontstaan voor vertraging. Wij hebben met de windboeren afgesproken dat we ons best zouden doen om het proces niet te vertragen. Wij zijn dus eigenlijk verplicht om dit te doen, zodat de windboeren meer kans van slagen hebben.’’

Uitbreiding Windpark Delfzijl Zuid kent lange geschiedenis

Het is niet de eerste keer dat de uitbreiding van het windpark tot discussie leidt. Het project kent een lange voorgeschiedenis. Het plan voor de uitbreiding werd in 2018 door de Raad van State naar de prullenbak verwezen omdat in de plannen teveel huizen als sfeerwoningen werden aangewezen. Dat zijn huizen die te dicht bij de windmolens staan en daardoor teveel geluid- en schaduwhinder krijgen. De ontwikkelaars hebben dat probleem opgelost door stillere windmolens te gebruiken en een aantal woningen aan te kopen.

Het plan stuit ook op weerstand van omwonenden. Stichting Oldambt Windmolenvrij.nl, verschillende verenigingen van dorpsbelangen en diverse inwoners van het gebied zijn al meerdere keren in actie gekomen tegen de uitbreiding.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen