De biomassa-installatie bij zwembad De Watertoren in Winschoten is sinds november buiten bedrijf. Het contract tussen bouwer en gemeente Oldambt is ontbonden.

Bedrijf onderneemt ultieme poging om biomassa installatie bij zwembaden Winschoten en Finsterwolde weer in bedrijf te nemen en negeert deadline voor afbreken installaties

De biomassa-installatie bij zwembad De Watertoren in Winschoten is sinds november buiten bedrijf. Het contract tussen bouwer en gemeente Oldambt is ontbonden. Foto: Huisman Media

EOS Oldambt, eigenaar van twee biomassa installaties in Oldambt, doet een ultieme poging om de installaties toch weer in gebruik te mogen nemen.

Directeur Bas van Breugel heeft het college van burgemeester en wethouders deze week een brief gestuurd met daarin het verzoek om na te denken over een herstart van de installaties.

,,We weten waar het probleem ligt van de overschrijding van schadelijke stoffen. Het heeft te maken met de brandstof, houtsnippers, die we gebruiken. We kennen de oplossing en willen dat aantonen. Van Oldambt krijgen we tot dusver echter geen toestemming. Dat vinden we onterecht”, meent een teleurgestelde Van Breugel.

Als de gemeente niet tegemoet komt aan de wens van EOS Oldambt staat niets een rechtszaak meer in de weg. ,,Als ze ons niet serieus nemen, dienen we een schadeclaim in. ,,Met onze brief, een laatste handreiking, proberen we deze zaak alsnog vlot te trekken.” Vlak voor kerst heeft het bedrijf ook aangedrongen om een afspraak te maken, maar dat is destijds door de gemeente afgezegd.

De ultieme poging van EOS Oldambt komt op het moment dat het bedrijf eerder is gesommeerd beide installaties uiterlijk 15 januari af te breken. Volgens een woordvoerder van de gemeente Oldambt valt niet uit te sluiten dat in de brief die het bedrijf deze week zegt te hebben gestuurd bezwaar wordt aangetekend tegen het afbreken van de installatie.

Inkomstenderving; het gaat niet om klein bier

Ondertussen maakt het bedrijf uit Alblasserdam, die twee installaties heeft gebouwd bij zwembad De Watertoren in Winschoten en de Hardenberg in Finsterwolde, kosten. ,,We hadden een bepaald verdienmodel in gedachten, maar sinds november, toen het contract is ontbonden, hebben we geen inkomsten meer.” Van Breugel wil niets kwijt over de inkomstenderving. Maar het gaat zeker niet om klein bier.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zegt dat het gemeentebestuur ‘er nog steeds strak instaat’. Dat komt er vrijwel zeker op neer dat het college voet bij stuk houdt en dat EOS Oldambt niet nogmaals een kans krijgt. ,,We hebben nu zoveel testen uitgevoerd, en het klopt niet.”

Omwonende ziet af van schadeclaim

Otto Schröder trok als omwonende van de installatie in Winschoten als eerste aan de bel, vanwege – toen nog – de indruk dat uit de installatie schadelijke stoffen kwamen. Hij kreeg uiteindelijk gelijk en wilde een schadeclaim indienen bij EOS Oldambt. Daar ziet hij nu vanaf, op advies van zijn advocaat.

De raadsman heeft hem uitgelegd dat hij geen kans maakt, omdat niet is te bewijzen of hij lichamelijk ongemak krijgt vanwege de uitstoot van de schadelijke stoffen. ,,Maar ik heb ook emotionele schade”, zegt Schröder. ,,Ik heb twee jaar aan het dossier gewerkt, zelfs een therapie moeten volgen.” Hij overweegt te onderzoeken of een andere advocaat wel heil ziet om een rechtszaak te beginnen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu