De Universiteit van het Noorden: een samenwerking tussen de RUG, hogescholen en mbo's

Bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool Groningen. Foto: Geert Job Sevink

De Universiteit van het Noorden moet een samenwerking zijn van de RUG, hogescholen en mbo’s uit Groningen, Friesland en Drenthe. Bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool zegt dit dinsdag tijdens de opening van het nieuwe collegejaar.

Hij reageert hiermee op voorzitter Jouke de Vries van het College van Bestuur van de RUG. Die gaf in mei aan dat hij de RUG wil ontwikkelen naar een Universiteit van het Noorden. Hij opperde dat er mogelijkheden zijn een dependance in een van de gemeenten Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen te beginnen.

Tech Hub

Pijlman vindt dat een Universiteit van het Noorden ‘niet alleen een opdracht is voor de RUG zelf’. ,,Wanneer je kijkt naar de kennisagenda voor Noord-Nederland, dan zijn er kansen voor het hoger-, en mbo-onderwijs. Ik nodig de RUG en ook NHL Stenden uit die gezamenlijk te ontwikkelen.’’

Hij verwijst naar de ‘Tech Hub’ in Assen die binnenkort wordt geopend. ,,Dat is een innovatieve werkplaats waar technologie voor onder meer productiesystemen, zoals robotisering, wordt ontwikkeld. Hierbij werkt de Hanzehogeschool nauw samen met het Drenthe College aan opdrachten die we vanuit het bedrijfsleven krijgen.’’

Hij hoopt dat NHL Stenden en de RUG zich hierbij aansluiten, evenals bij de zogeheten ‘Health hub’ in Roden is volgens hem hiervan een goed voorbeeld. ,,Ook hierbij werken onderwijsinstellingen samen met ondernemers, overheid, kennisinstellingen en ook het UMCG op het gebied van medische technologie en healthy ageing.’’

Samenwerken

Hij stelt voor dat de RUG met de Hanzehogeschool en NHL Stenden meedenkt over een plek in Emmen waar studenten, onderzoekers en bedrijven samenwerken. ,,NHL Stenden beschikt daar al over een locatie en bovendien heeft Emmen een van de belangrijkste industrieconcentraties van Noord-Nederland.’’

menu