Universiteitsraad keurt begroting RUG af en stelt ultimatum: 'College van Bestuur straks generaals zonder leger' (update)

Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen B Foto: Frits Poelman

De Universiteitsraad heeft de begroting van de Rijksuniversiteit Groningen afgekeurd. De raad is zo ontstemd over het gebrek aan inzicht en invloed dat ze het college van bestuur een ultimatum stelt. Raadslid en hoogleraar Anton de Baets: ,,Als de leden van het college geen beterschap beloven, dan worden zij generaals zonder leger. En wie zal dan uw kanonnen bedienen en uw charges uitvoeren?’’

De raad vindt het onacceptabel dat een begroting veel verrassingen bevat waarover in grote haast moet worden besloten. De Baets: ,,De Pruisische militaire strateeg Carl von Clausewitz zei eens: ‘De ruggengraat van de verrassing is de combinatie van snelheid en geheimhouding.’

'College RUG in de leer bij Pruisische militaire strateeg'

Het college is in de leer gegaan bij von Clausewitz. Waarom? Omdat het ons blijft verbazen hoe de jaarlijkse begroting steeds weer veel verrassingen bevat waarover in grote haast moet worden besloten. Er is zelfs sprake van een paradox: maand na maand kampt de Universiteitsraad met overladen agenda’s en toch blijken de meeste punten van die agenda’s geen grote rol te spelen in de begroting en omgekeerd.’’

Hij sprak van ‘groot onbehagen’ en gaf een lange opsomming van zaken waarin de raad niet is gekend. Hij noemde onder meer de 2,5 miljoen euro die voor het verlagen van de werkdruk en voor ‘extra lasten’ is gereserveerd. ,,Maar wij hebben nooit een actieplan gezien.’’

Bijna een miljoen euro voor project waar Universiteitsraad niks van weet

Ook sprak hij onder meer van overschrijding van budgetten, een geheimzinnig Master Plan Security van bijna een miljoen euro waarvan de raad niks wist en een ‘vaag project’ waar ook een fiks bedrag bij staat. ,,Hoe kan het anders dat de ‘Dean Entrepeneurship’ voor 750.000 euro op de begroting staat, terwijl we de eindeloos gevraagde en eindeloos beloofde evaluatie van dit vage project nooit hebben gezien? Dat hoort niet zo.’’

Collegelid Hans Biemans gaf toe dat ‘bepaalde zaken niet synchroon liepen’ en dat het mede door corona lastig was onderdelen van de begroting helemaal uit te werken. Hij zegde toe dat de volgende begroting geen verrassingen bevat. De Baets neemt er met frisse tegenzin kennis van. ,,We zullen zien. Woorden zijn nog geen daden.’’

Afkeuring begroting

De begroting kreeg geen meerderheid. De uitslag van de stemming was: elf voor, tien tegen, drie blanco.

Toelichting door college van bestuur:

'De UR heeft ingestemd met de hoofdlijn van de begroting maar een negatief advies gegeven over de begroting als geheel. De precieze motivatie voor het negatieve advies moet het college nog ontvangen. Er is alleen gestemd en de bijbehorende stemverklaringen zijn niet voorgelezen maar worden nagestuurd door de universiteitsraad. Dit maakt het op dit moment lastig om inhoudelijk te reageren op het negatieve advies. Het college wacht daarom de motivatie van de raad af. Het is goed te benoemen dat er 11 leden van de raad een positief advies hebben gegeven en 10 een negatief advies, maar dat de 3 blanco stemmen de doorslag hebben gegeven. Het college gaat graag met de raad in gesprek over de beweegredenen van de leden die blanco hebben gestemd en de leden die negatief hebben geadviseerd.'

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen