VVD Haren kiest voor fusie

De VVD-fractie in Haren is niet langer voor behoud van een zelfstandige gemeente. Hiermee lijkt de fractie een breuk te forceren in de coalitie en het college van D66, Gezond Verstand Haren en de VVD.

Woensdag staat een raadsvergadering gepland waarin de raadsleden een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst: meegaan in de wens van de provincie om te fuseren met Groningen en Ten Boer, of inzetten op zelfstandig blijven.

De liberalen menen dat Haren niet zelfstandig kan blijven omdat de financiële situatie penibel is en weinig hoopgevend.

Risico te groot

In een verklaring betoogt de VVD dat Haren een te hoge prijs betaalt voor de zelfredzaamheid. ,,Ondanks het feit dat de gemeente Haren nog nooit onder enige vorm van financieel toezicht heeft gestaan, is de financiële situatie van Haren zorgelijk’’, zo valt te lezen.

Referend aan de resultaten van eigen en externe onderzoeksrapporten, concludeert de fractie dat de financiële risico’s te groot zijn, de schuldenpositie aanhoudend te hoog blijft en de resesrves minimaal.

Voorzieningen de dupe

De leden stellen dat zelfstandigheid ten koste gaat van voorzieningen als het zwembad, de dorpshuizen, de bilbiotheek, sport- en culturele vernieuwingen. Zelfstandig blijven, zo menen ze, betekent kiezen voor een gemeente die de komende vijftien jaren niet kan investeren, innoveren of nieuw beleid kan maken.

,,Is dat het perspectief dat wij onze inwoners willen bieden? Of kiezen we dan liever voor een buitengewoon aantrekkelijk alternatief?’’, schrijven ze.

Druk op college

De ommezwaai van de raadsfractie - die net als D66, Gezond Verstand Haren en de oppositiefractie van het CDA vooralsnog unaniem voor zelfstandigheid koos en daarmee zorgde voor een constante raadsmeerderheid - legt zware druk op het college.

VVD-wethouder Paula Lambeck lijkt weinig anders te kunnen dan zich achter de fractie scharen, wat het college aan het wankelen zou brengen.

Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz benadrukt dat de fractie niet opstapt. ,,Wij breken ook niet met gemaakt afspraken uit het coalitieakkoord. Daarin staat: zoek uit wat het beste is voor Haren. Ook gaan we niet in tegen een collegestandpunt, omdat het college geen standpunt heeft ingenomen. Het laat de raad beslissen.’’

Fusievoordelen

De liberalen ziet voordelen in een samengaan met Stad en Ten Boer: een investeringsbudget van twintig miljoen euro, plus een herindelingsbijdrage van tien miljoen euro waar alle inwoners van profiteren en (investerings)kansen op het vlak van toerisme en recreatie.

Ook vertrouwt de fractie er op dat er genoeg plaats is voor behoud van het kleinschalige en laagdrempelige karakter van de gemeente en de huidige ambtelijke organisatie.

Weer een rapport

Gisteren werden de resultaten van een nieuw onderzoek van bureau B&A bekend. Het is de tweede keer dat dit buerau zich buigt over Haren. Deze keer toetsten de onderzoekers op verzoek van de provincie het gemeentelijke rapport Beterr Haren, dat vorige week werd gepresenteerd.

Hierin zet de gemeente uiteen hoe Haren met flinke (financiële) maatregelen zelfstandig kan blijven. B&A concludeert dat de positie van Haren niet stevig genoeg is, zelfs als de gemeente op de huidige goede voet doorgaat met het verbeteren van de situatie.

Wordt vervolgd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen