Fred van der Winkel (61) is de man onder wiens leiding de rechtbank Noord-Nederland moet afrekenen met de cultuur van wantrouwen onder rechters en medewerkers.

Van der Winkel, nu nog president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, is per 1 december de nieuwe president van de noordelijke rechtbank. Hij volgt dan waarnemend president Herman van der Meer op, de man die begin dit jaar opdracht gaf onderzoek te doen naar de onrust binnen de organisatie. Die onrust kwam een jaar geleden naar buiten met het opstappen van rechtbankpresident Maria van de Schepop.

Niks was goed

Bureau Berenschot concludeerde dat er onder werknemers van de rechtbank Noord-Nederland een sfeer was ontstaan waarin het bestuur niks meer goed kon doen. Niet altijd terecht, aldus de onderzoekers, maar het bestuur was wel het contact met de werkvloer kwijtgeraakt. Een kwart van de medewerkers gaf aan zich wel eens geïntimideerd te voelen en er waren pestincidenten. De voor het leven benoemde rechters maakten het ‘t bestuur met kritiek intern niet makkelijk.

Veel is volgens de onderzoekers terug te voeren op de fusie van de rechtbanken Leeuwarden, Groningen en Assen tot de rechtbank Noord-Nederland in 2011. Weinig werknemers zagen nut en noodzaak van deze fusie in en tot op de dag van vandaag voelen velen van hen zich vooral verbonden met de eigen locatie. Zet er een streep onder en begin opnieuw, was de aanbeveling van Berenschot.

Dat moet gebeuren met Van der Winkel, die afgelopen zeven jaar president was van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij begon zijn carrière bij de rechtspraak in 1991 als gerechtsauditeur/rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Almelo, waar hij in 2001 president werd.

Wel wat gewend

Van der Winkel is wel gewend te werken in een organisatie die kampt met de nasleep van een impopulaire fusie. Hij trad bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in 2013 aan als president, pal nadat de arrondissementen waren samengegaan.

In Friesland werd gesproken van een ‘organisatorisch gedrocht’ en werd gevreesd voor het minder belangrijk worden van justitiestad Leeuwarden en zelfs het verdwijnen van het hof uit de Friese hoofdstad. Van der Winkel heeft zich naar binnen en naar buiten toe steeds verzet tegen dit beeld. In de jaren dat hij leiding gaf aan het gerechtshof kampte zijn organisatie met een gebrek aan raadsheren. Er bleek weinig animo om aan de slag te gaan in het Noorden en bovendien slaagde een deel van de kandidaten maar niet voor de toelatingstest.

Onder zijn leiding lukte het Arnhem-Leeuwarden jaar op jaar als enige gerechtshof zwarte cijfers te schrijven. Tot 2018, toen de instroom van Wet Mulder-zaken (in beroep gaan tegen verkeersboetes) in Leeuwarden veel groter was dan het deel dat door de Raad voor de Rechtspraak vergoed werd. Verder maakte Van der Winkel zich twee jaar geleden hard voor lagere griffiekosten. De gang naar de rechter is te duur geworden, aldus de nieuwe president van de noordelijke rechtbank.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen