Veendam stelt onderzoek in naar zelfstandigheid eigen gemeente, maar blijft lonken naar Pekela

Gemeentehuis Veendam.

De gemeente Veendam laat onderzoeken wat er nodig is om volledig zelfstandig verder te gaan en welke stappen daartoe genomen moeten worden.

Het Veendammer college heeft onderzoeksbureau Lysias opdracht gegeven grondig uit te zoeken wat er komt kijken wil de gemeente op op eigen benen blijven staan.

Het wil niet vlotten

Het wil maar niet vlotten met de gemeentelijke herindeling. Veendam zegt nog altijd te opteren voor een fusie met Pekela. Als dat niet lukt; dan voor een zelfstandig verder gaan. Eind december vorig jaar stuurde Veendam Pekela een brief met het verzoek om over te gaan tot een bestuurlijke fusie.

Pekela wees het verzoek af. Als het tot een herindeling moet komen dan met Stadskanaal en Veendam.

Maar in Veendam was de liefde voor Stadskanaal nooit groot. Bovendien: een meerderheid van de raad in Veendam vindt nog altijd dat de gemeente goed functioneert en zelfstandig verder kan.

20.000 euro

Het onderzoek kost zeker 20.000 euro en moet ook inzicht geven in de toekomst van de ambtenarenorganisatie De Kompanjie, waar de ambtenaren van Veendam en Pekela werken. ,,Het beoogde effect van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de gevolgen en te nemen stappen, om als gemeente met een eigen ambtelijke organisatie verder te gaan’’, schijven B en W aan de raad van Veendam.

,,Vervolgens op basis van de uitkomsten, gefundeerde besluiten te nemen ten aanzien van het voortbestaan van De Kompanjie.’’

Deur staat open

Veendam blijft lonken naar Pekela. ,,De voorkeur om met Pekela een fusie aan te gaan blijft ook tijdens het onderzoek overeind staan. Die deur staat nadrukkelijk open’’, schrijft het college dat niet de indruk wil wekken dat er al een definitief besluit is genomen.

,,Om deze stap naar zelfstandigheid serieus te overwegen is het goed de organisatorische en financiële consequenties in beeld te hebben. Dat wordt met het voorgesteld besluit tot dit onderzoek beoogd. Niet meer en niet minder.’’

Onrust op de werkvloer

,,Voorop staat dat zonder herindeling de gemeenten Pekela en Veendam buren blijven. Een oud gezegde luidt: beter een goede buur dan een verre vriend.’’ Om te voorkomen dat door het onderzoek onrust ontstaat op de werkvloer van De Kompanjie (’het kan zijn weerslag geven op het dagelijks werk’) worden ambtenaren tussentijds op de hoogte gehouden.

menu