Veendammers denken mee over een nieuw mobiliteitsplan. Er valt zeker wat te praten. Hoe zit het met parkeren en de bereikbaarheid? En op veel plekken ervaren of vrezen mensen verkeersoverlast. We pikken er vier locaties uit.

Auto’s, fietsers, wandelaars, landbouwverkeer, vrachtwagens, forenzen die naar de N33, het stationsgebied of naar Hoogezand en Groningen willen. Het is druk op de weg in en rond Veendam. En de verwachting is dat het nog drukker zal worden. Er worden woningen gebouwd. Er komen bedrijven bij. Is de infrastructuur daar op berekend?

Donderdag 17 juni is er een online bijeenkomst waar inwoners van Veendam kunnen meedenken en -praten. ook kunnen ze digitaal hun wensen en ideeën uiten via www.veendam.nl/mobiliteit.

Allerlei onderwerpen komen voorbij. Openbaar vervoer, parkeeroverlast, de inrichting van stille en drukke (buurt)wegen. Wat zijn de sluiproutes, kunnen er éénrichtingswegen komen, meer 30 kilometerzones of op bepaalde plekken rotondes? Wat te doen met haal- en brenglocaties bij scholen. Moet er meer ruimte komen voor auto’s of juist voor fietsers en wandelaars, en hoe dan?

Om al dat verkeer te reguleren moeten er keuzes worden gemaakt. Om te voorkomen dat maatregelen genomen op de ene plek leiden tot overlast elders zijn verkeersstromen en knelpunten in kaart gebracht. Die worden verwerkt in een nieuw mobiliteitsplan ’ter verbetering van de verkeerssituatie in Veendam’. Sommige bewoners hebben er een hard hoofd in dat het goed komt.

Zwaar verkeer in C.W. Lubbersstraat

,,We zijn al dertig jaar met de gemeente in gesprek’’, zegt Jelko van der Wiel. Samen met onder anderen Henk Robben stelde hij onlangs een brandbrief op, over de problematiek in vooral de C.W. Lubbersstraat en de Julianalaan die dagelijks 6000 voertuigen te verwerken hebben. Auto’s, zwaar landbouwverkeer, vrachtwagens.

,,Ondanks dat het een 30 kilometerzone geworden is, ervaren we geen verbetering.’’ Gevreesd wordt dat het door de komst van bedrijven op nabijgelegen bedrijventerreinen nog drukker wordt. Een oplossing: ,,Maak van C.W. Lubberstraat een eenrichtingsweg, verspreidt drukte over meer wegen. Weer zwaar verkeer uit de straat.’’

Hoe? ,,Bouw over het Oosterdiep een brug die de Bendiksstraat verbindt met de DWM-weg en achterliggende Industrieweg. En pak ook de kruising Apollolaan-Nijverheidsstraat-Poststraat aan. Er zijn daar te veel aanrijdingen.’’

loading

Bouwen in Woellust

In de nieuwbouwwijk Woellust op de grens van Wildervank en Veendam worden in het deel Diepe en Sluis geschakelde woningen gebouwd. Elders in de wijk, met veel gezinnen met jonge kinderen, komen onder meer twee appartementencomplexen. Op termijn komen er 199 nieuwe huizen bij. ,,Wat verkeer betreft is hier al druk’’, zegt Liesbeth de Vries van het beheerteam Woellust. Ze spreekt namens bezorgde buurtgenoten.

,,Het is goed dat er gebouwd wordt, maar is de infrastructuur hierop berekend? Hier hebben we smalle straten, geen voetpaden. En hoewel er niet harder gereden mag worden dan 30 houdt niet iedereen zich daaraan. Ook is er sluipverkeer. Als er straks nog meer verkeer is, zal het er niet veiliger op worden.’’ Buurtbewoners willen graag dat er een verkeersonderzoek komt, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

loading

Halen en brengen

Paul van der Werff woont in de Veendammer Gildebuurt en ligt in de clinch met de gemeente en de Winkler Prins scholengemeenschap. Met anderen startte hij een handtekeningenactie om aandacht te vragen voor de te verwachten verkeersdrukte bij het Leer- en Sportpark (LSP). Daar heeft de Winkler Prins scholengemeenschap een centrale rol. Zo’n 1900 leerlingen gaan met ingang van het schooljaar 2021/2022 naar het LSP.

Van der Werf en 108 anderen die een handtekening hebben gezet denken dat het straks te druk in de straat wordt, vooral bij het halen en brengen. ,,Er zijn twintig parkeerplekken ingetekend op een plek die daarvoor niet geschikt is. Ik voorspel dat de Raadsgildenlaan volloopt tijdens het halen en brengen. Er ontstaan gevaarlijke situaties als ouders langs de weg parkeren. Dat kan niet, dat is onverantwoord.’’ Gemeente en school hebben verschillende opties onderzocht en trekken andere conclusies.

loading

Snacken en fietsen

En dan is er de Veendammer Poort, de entree van Veendam. Aan de op- en afrit van de N33 bouwt McDonalds. Het zal er drukker op de weg worden. En hoe zit het met het fietspad naar Zuidwending dat daar langsloopt, willen dorpelingen weten. Het laatste deel van het pad, parallel aan de N366, is nog steeds niet klaar. Fietsers moeten een deel van de route de weg delen met auto’s, werkverkeer en landbouwvoertuigen.

 ,,Wordt het fietspad ooit afgemaakt?’’, willen mensen weten. Jazeker, zegt de gemeente. Later dan gepland. De gemeente, die van de provincie geen geld kreeg uit de speciale pot DuVV (Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer) moet op zoek naar andere middelen.

loading

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen