Veenwijken in kaart gebracht

Eeuwenoude veenwijken ten zuiden van Wildervank worden deze week onderzocht. De typisch veenkoloniale vaarten worden goed in kaart gebracht.

Waterlopen

Het onderzoek gebeurt in opdracht van de gemeente Veendam en wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen. Door verlanding, begroeiing en demping dreigen wijken of gedeelten daarvan te verdwijnen. Marcel Knol van Landschapsbeheer en Waling Meijer uit Westerdiepsterdallen gaan het veld in om ter plekke de waterlopen te onderzoeken. Meijer zet zich al jaren in voor het behoud van eeuwenoude wijken die zo kenmerkend zijn voor de Veenkoloniën. Op zijn initiatief is het onderzoek er gekomen.

iPad

Zo’n 50 kilometer aan waterlopen wordt onderzocht. Knol: ,,We spelen niet voor politieagent. We kijken hoe de wijken erbij liggen, hoe breed ze zijn en wat er eventueel moet gebeuren om ze te herstellen. De historische veenwijken mogen niet verloren gaan.’’ Het onderzoek gebeurt met een iPad. ,,Topografische gegevens zijn eenvoudig op te vragen en in kaart te brengen.’’ De gegevens worden vergeleken met materiaal dat eerder is verzameld door onder meer het waterschap en de gemeente en met luchtfoto’s die onlangs zijn gemaakt. Meijer: ,,Het onderzoek is heel belangrijk. De veenwijken bepalen voor een belangrijk deel het aangezicht van dit gebied. We willen ze zichtbaar houden en als ze dicht zijn weer zichtbaar maken.’’ Meijer betoogt dat de wijken niet alleen belangrijk zijn vanuit historisch oogpunt. De waterlopen kunnen ook als waterberging dienen.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.