Vereniging Kansrijke Groningers wil kansen van jongeren op arbeidsmarkt vergroten

Kinderen bouwen robots. Foto Archief Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Zestienduizend leerlingen uit het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs in Noord- en Midden Groningen krijgen les in ict en ondernemerschap.

Ze moeten daarmee beter voorbereid op de arbeidsmarkt komen.

Veel jongeren denken dat ze in de stad of in het westen beter af zijn, maar in het Noorden is volop werk in de techniek en de zorg. ,,Kinderen en jongeren weten vaak niet welke mogelijkheden er in eigen regio zijn’’, zegt Wilma Drenth, schoolbestuurder en voorzitter van de vereniging Kansrijke Groningers. ,,We willen ze laten zien dat ze hier prima een bestaan kunnen opbouwen.’’

Vereniging Kansrijke Groningers

Vanmiddag wordt in Appingedam de vereniging Kansrijke Groningers opgericht, een samenwerkingsverband van schoolbesturen voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, en meerdere noordelijke bedrijven. Samen willen ze kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied een steuntje in de rug te geven. Dat moet, zeggen ze, omdat het ambitieniveau van veel leerlingen en ouders in het gebied laag is. Ze nemen al gauw genoegen met een lagere opleiding terwijl veel kinderen meer in hun mars hebben.

Ict en ondernemerschap

Voor leerlingen en leraren van de deelnemende scholen worden speciale programma’s gemaakt. Jongeren krijgen les in ict en ondernemerschap. Speciaal geschoolde leraren helpen hen daarbij. De projecten beginnen op een paar scholen en moeten zich langzaam uitbreiden.

Groningen Seaports

Bij ondernemerschap leren kinderen op jonge leeftijd hoe ze een idee in een concreet plan kunnen omzetten, hoe ze een website bouwen, contacten onderhouden en een financieel plan kunnen maken. Bij de lessen worden regionale ondernemers (Eemshaven, Groningen Seaports en regionale bedrijvenverenigingen) betrokken. Digitale vaardigheden zijn eveneens speerpunt. ,,Kijk naar Ben Woldring. Hij is ook ooit op een zolderkamer begonnen.’’

Loopbaanoriëntatie

Veel kinderen weten al op jonge leeftijd wat ze leuk vinden of wat ze willen worden, zegt Drenth. ,,Soms raken ze dat onderweg kwijt door frustratie en teleurstelling. Wij willen met elke leerling in gesprek en praten over: wat kun je, wat wil je en wat heb je daar voor nodig?’’

De vereniging wil de aansluiting tussen het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs verbeteren. Dat moet door loopbaanoriëntatie beter op elkaar te laten aansluiten. Kinderen kunnen een portfolio bijhouden met wat ze allemaal hebben gedaan en waar ze goed in zijn. ,,We hopen dat ze mede daardoor een betere beroepskeuze kunnen maken.’’

Economic Board Groningen (EBG)

Kansrijke Groningers wordt gesubsidieerd door de negen aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen en het Rijk. Het grootste bedrag (3,5 miljoen euro) komt van de Economic Board Groningen (EBG) die met aardbevingsgelden duurzame werkgelegenheid en bedrijvigheid in de provincie wil bevorderen. EBG houdt in 2020 op te bestaan, reden voor het onderwijs de vereniging Kansrijke Groningers op te richten. Doel is dat zoveel mogelijk basis- en middelbare scholen maar ook bedrijven en instellingen zich aansluiten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen