Lentis verhuist crisisopvang in Winschoten voorlopig naar Groningen vanwege personeelstekort: Verhuizing baart gemeentebestuurders van Oldambt zorgen

Lentis verhuist wegens personeelsgebrek de crisisopvang in Winschoten voorlopig naar Groningen

De geestelijke gezondheidsorganisatie Lentis haalt zijn crisisopvang voorlopig weg uit Winschoten. Tot spijt van de gemeente Oldambt.

,,We betreuren het dat deze voorziening voorlopig verdwijnt uit een kwetsbaar gebied als het onze en wordt verplaatst naar Groningen’’, zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema. ,,We hebben hierover contact gehad met Lentis en afgesproken dat we contact houden. We zullen doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om deze opvang in Winschoten terug te krijgen en te houden.’’

Personeelstekort

Lentis heeft zijn crisisopvang in Winschoten in een pand aan de Stikkerlaan. Mensen uit Winschoten en wijde omgeving die accuut pychische hulp nodig hebben, worden er geholpen. Lentis kampt er echter al enige tijd met een personeelstekort. ,,Het lukt ons niet om voldoende geschoold personeel voor die locatie te krijgen’’, zegt woordvoerster Siets Nobel. ,,Het werk vraagt om erg gespecialiseerde krachten.’’

Een corona-uitbraak onder het personeel, onlangs, maakte de situatie nog nijpender. Het tekort werd daardoor nog groter en is dat nog altijd omdat personeelsleden kampen met de naweeën van de besmetting. ,,Dat alles heeft ons doen besluiten de crisisopvang tijdelijk te sluiten en te verplaatsen naar Groningen’’, zegt Nobel.

Lentis heeft daar een locatie aan de Hereweg waar ook een crisisopvang is. Ook daar valt het niet mee om voldoende personeel te krijgen. Maar door beide locaties als het ware samen te voegen, lukt het wel om alle diensten te draaien. Lentis creëert er volgens Nobel ook extra plekken om de cliënten uit Oost-Groningen de komende tijd op te vangen en te helpen.

Twee andere panden blijven open

Lentis heeft in Winschoten overigens nog een pand aan de Stikkerlaan waar ook hulp wordt gegeven aan mensen met psychische problemen. Dat blijft wel open, net als het pand aan de Parklaan. De zorg daar richt zich op ouderen met psychische problemen.

Wat er met het pand voor de crisisopvang gebeurt, kan de woordvoerster nog niet zeggen. ,,De verhuizing is voorlopig namelijk tijdelijk. We bekijken de komende tijd hoe alles verloopt. In de loop van de zomer beslissen we of terugkeren naar Winschoten of niet.’’

Burgemeester Sikkema hoopt daar van ganser harte op. Ze benadrukt de personele problemen bij Lentis te onderkennen maar wil toch vooral dat Oost-Groningers met acute psychische problemen dicht bij huis geholpen worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen