Midden-Groningen heeft de exploitanten van Windpark N33 bij Meeden een dwangsom opgelegd van 5000 euro per dag, tot een maximum van 100.000 euro.

De daags knipperende witte verlichting is de afgelopen weken niet vast brandend gemaakt. Dat de verlichting knippert is niet volgens de afspraak.

Binnen een week moet de overtreding zijn beëindigd. Elke dag waarop de exploitanten Eurus (twintig windmolens) en RWE (vijftien) daarna in gebreke blijven kost hen 5000 euro, tot een maximum van 100.000 euro.

Bij de rechtbank in het gelijk gesteld

RWE en Eurus hebben zes weken de tijd gehad om de verlichting overdag uit te zetten, dan wel vast brandend te maken. Dan zou de verlichting voldoen aan de voorschriften van het Inpassingsplan Windpark N33.

Een particulier uit Meeden die de knipperende verlichting aanhangig maakte bij de rechtbank, werd door de rechter in het gelijk gesteld.

Overlast de kop indrukken

De dwangsom is de tweede troef van Midden-Groningen in het aanhoudende gevecht om de overlast als gevolg van de windmolens de kop in te drukken.

De gemeenteraad nam op 29 april raadsbreed een motie aan waarin burgemeester en wethouders werd opgedragen het windpark stil te zetten. Ook met de onwettig knipperende verlichting als argument.

Fatsoenlijk kunnen slapen

B en W steunen de oproep vanuit de raad ten volle. Naar aanleiding van die motie drongen burgemeester en wethouders er bij de exploitanten van het windpark op aan om de windmolens tussen 22.00 en 06.00 uur uit te zetten, zodat omwonenden fatsoenlijk zouden kunnen slapen.

Windturbines produceren laag frequent geluid. Juist dit geluid wordt ervaren als overlast, maar bij geluidsnormen wordt geen rekening gehouden met specifiek laagfrequent geluid. Sinds een maand wordt tussen 22.00 en 07.00 uur het vermogen van de molens teruggeschroefd. De effecten daarvan zijn nog onbekend.

Werken aan een oplossing

De exploitanten zeggen met de gemeente te werken aan een oplossing. ,,Wij begrijpen dat de gemeente contact heeft met het ministerie van EZK en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de verlichting. We zijn hierover in contact met de gemeente.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Energietransitie