Vernietigend rapport over 'moeras' van versterking woningen in bevingsgebied Groningen: 'Van een crisisaanpak is hier geen enkele sprake'

Een (al eerder) beschadigd huis in Loppersum. Foto: ANP

De versterking van woningen in het bevingsgebied in Groningen wil maar niet op gang komen. De hele operatie is in het moeras beland.

Dat stellen mensen uit kringen van de overheid, maatschappelijke instellingen, wetenschap, bouwwereld en anderen die beroepsmatig nauw betrokken zijn bij de versterkingsoperatie. In een onderzoek dat is uitgevoerd op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen, trekken ze gezamenlijk een aantal vernietigende conclusies.

Ieder jaar wordt een mooie planning gemaakt, maar van een versnelling is nog steeds geen sprake. Vanaf de eerste zware beving bij Huizinge in 2012 tot en met het eerste kwartaal van 2020 zijn 1025 woningen versterkt. In de eerste drie maanden van 2020 waren dat er elf. Op de lijst staan 26.000 panden. Door de technologische kennis zo centraal te stellen, wordt er oeverloos gediscussieerd over steeds weer nieuwe rapporten. Mede daardoor is de verhouding tussen kosten en baten volledig zoek geraakt, aldus de opstellers hoogleraar bestuurskunde Wim Derksen en creatief ondernemer Mariëlle Gebben.

Veel vergaderd, veel gelobbyd

Zij kregen te horen dat niemand in staat lijkt om het tij werkelijk te keren. Er wordt veel vergaderd, op elk niveau. Er wordt veel gelobbyd, maar steeds over een ander detail.

,,Zoals over de vraag of de veiligheidsnorm NPR 2018 moet worden vervangen door de NPR 2020. En zo ja, voor welke woningen? En er wordt vooral veel gerekend’’, aldus Derksen en Gebben. De kloof tussen het systeem en de wereld van de bewoners is te groot. Ze zitten elkaar volgens de deelnemers zelfs stevig in de weg. Al het gepraat werkt in de versterkingsoperatie eerder verlammend en vertragend dan verhelderend.

Steeds weer komen politieke gevoeligheden aan bod. ,,Dat Groningen zich tekort gedaan voelt. En het wantrouwen. Dat Haagse politici al jaren roepen dat het nu echt opgelost wordt, dat het zelfs crisis is. Het antwoord wordt aan één van onze dialoogtafels hardop uitgesproken: ‘Van een crisisaanpak, zoals we die inmiddels van de coronacrisis kennen, is hier geen enkele sprake’.’’

‘Het is een moeras’

Wel is er voortdurend onenigheid over de aanpak. Twee uitspraken van deelnemers die een kritische blik werpen op de versterkingsoperatie schetsen dit beeld heel goed: ‘Ergens zijn we in een wereld terecht gekomen waarin we zelf creëren dat dit netwerk in stand wordt gehouden’ en ‘het is een moeras.’ ,,Het pijnlijke is dat de twee citaten door niemand werden weersproken. Het was de spijker op de kop’’

Derksen en Gebben spraken onder andere met mensen van NCG, gemeenten, SodM, het Groninger Gasberaad, RUG, Building, Acantus, KPMS en TNO. ,,Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Veel panden zijn door al die trillingen en door de bodemdaling, ten gevolge van de gaswinning, verzwakt. Dat verandert niet door een andere dreigingskaart te gebruiken. Dat verandert niet door een nieuwe NPR. Dat verandert niet door het model over dreigingsrisico’s voor bevingen te verbeteren. ,,Het antwoord kan alleen van de politiek komen. De politiek zal een stap moeten zetten die de zoveelste uitkomsten van het zoveelste model overstijgt’’, aldus het rapport.

menu