Verscherpt toezicht op prostitutie

Prostituees die 48 uur achter elkaar werken. Het nieuwe prostitutiebeleid van de gemeente Groningen moet aan dit soort wanpraktijken een einde maken.

Het belangrijkste doel van het nieuwe prostitutiebeleid is het opsporen en voorkomen van mensenhandel, uitbuiting en het verbeteren van de positie van prostituees. Alle exploitanten van prostitutiepanden moeten daarom eind dit jaar een bedrijfsplan indienen.

Hierin moet staan hoe de exploitant zaken als werktijden en leeftijden van prostituees en klanten gaat regelen. De gemeente constateerde bijvoorbeeld eens dat een prostituee 48 uur achterelkaar had geregeld. In het nieuwe beleid is maximaal 11 uur per etmaal toegestaan.

Werkpasje

Groningen loopt onder meer bij de verhoging van de leeftijden vooruit op het landelijke beleid om de minimumleeftijd voor prostituees van 18 naar 21 jaar te verhogen. De gemeente verwacht dat door de aanscherping van de regels meer prostituees in de illegaliteit verdwijnen en vanuit woningen, auto’s en massagesalons gaan werken. Maar ook hierop wordt het toezicht ten opzichte van voorgaande jaren fors vergroot. Zo worden allerlei websites waarop deze vrouwen hun diensten aanbieden in de gaten gehouden.

De verplichte intakegesprekken, die de gemeente sinds dit jaar houdt, blijven ook in 2017 van kracht. Zonder gesprek krijgt een prostituee geen pasje die haar toestaat in Groningen te werken. ,,Met alle prostituees is dit jaar een gesprek gevoerd. Volgend jaar vinden er alleen met nieuwkomers intakegesprekken plaats. Het werkpasje is twee jaar geldig. In Groningen werken circa tweehonderd prostituees, van wie vijftig op de tippelzone. Voor het eerst worden ook met hen intakegesprekken gevoerd. Belangenvereniging Proud, die zich inzet voor sekswerkers, verzet zich hiertegen. Zij beschouwt de gesprekken als een vorm van registratie en dit zou tegen de wet zijn. Ze hield daarom in oktober een demonstratie in de binnenstad. Volgens de gemeente wordt alle informatie na afloop van het gesprek vernietigd en is van registratie dus geen sprake.

menu