Verst trekkende vogel keert terug naar broedgebied

Bij Oterdum en de Punt van Reide worden een dezer dagen de eerste visdieven en noordse sterns terug verwacht. Op deze locaties wordt wél naar de vogels uitgekeken.

Sinds 2014 heeft Oterdum een broedeiland, waar vogelsoorten zoals de visdieven in elkaars nabijheid kunnen broeden. In 2014 werden 54 paartjes visdieven op het eiland geteld. Vorige zomer betrof dit aantal op dezelfde locatie al 92 paartjes. Ook broeden hier grote aantallen kokmeeuwen.

Vorig jaar werd er ook een nieuw broedeiland bij de Punt van Reide gecreëerd. Daar werden in het eerste jaar 16 paartjes broedende noordse sterns, 7 paar visdieven, 18 paar kluten en meerdere stelletjes bontbekplevieren en kokmeeuwen geteld.

Loksterns

De vraag waar de terugkerende visdieven en noordse sterns zullen neerstrijken of zullen broeden, houdt ongetwijfeld ook werknemers in het Eemshavengebied bezig. Tussen 2011 en 2014 zorgden broedende visdieven en sterns voor overlast bij klanten en werknemers van Wagenborg en Sealane. Om de overlast te lijf te gaan besloten bedrijven, natuurverenigingen en ‘sternexperts’ in overleg met de provincie om de vogels naar een zuidelijker locatie vlakbij de Nuon-centrale te lokken.

De laatste jaren is het aantal broedende sterns in de 'Nuon-kolonie' toegenomen van ongeveer 200 in 2013 tot 400 paartjes in 2015. Vooral de kolonie van de noordse stern is bijzonder. De soort overwintert op het zuidelijk halfrond en mag een ware kilometervreter genoemd worden: hij legt twee keer per jaar 15.000 tot 20.000 kilometer af, van en naar zijn broedgebied. De kolonie bij de Nuon-centrale draagt ongeveer een kwart bij aan de totale Nederlandse broedpopulatie. De noordse stern lijkt uiterlijk erg op de visdief, maar is ervan te onderscheiden door zijn knalrode snavel en langere vorkvormige staart.

Bij Wagenborg en Sealane zijn de aantallen broedparen na 213 periode gedaald van 230 naar 20 paar. Onder andere door het plaatsen van loksterns hoopt met de vogels dit jaar weer naar de gewenste broedplaatsen te leiden.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.