Kunnen alle inwoners van Ten Post na de versterkingsoperatie in het dorp terug naar een vergelijkbare nieuwe woning in hun oude straat? ‘Ja’, verzekert wethouder Roeland van der Schaaf. ‘Nee’, vertellen bewoners zelf aan SP-raadslid Jimmy Dijk.

Bij een gespreksronde in december kreeg de gemeenteraad van huurders in Ten Post te horen dat ze zich zorgen maken over de huizenversterking in het dorp. Woningcorporatie Wierden en Borgen sloopt een groot aantal gezinswoningen in de Nije Buurt. Die worden echter voor een groot deel vervangen door seniorenhuizen.

Bewoners zouden ‘houden wat ze hebben’

Bewoners die nog niet toe zijn aan een kleinere ouderenwoning, zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Dat kreeg de gemeenteraad in december te horen bij een gespreksronde in versterkingsdorpen Ten Post, Ten Boer en Woltersum. Terwijl bewoners een jaar eerder was toegezegd dat zij zouden houden wat ze nu hebben.

Dat was woensdag reden voor een reeks kritische vragen van alle twaalf raadsfracties tezamen. Ook in Den Haag is de kwestie aanleiding voor Kamervragen: SP’er Sandra Beckerman heeft opheldering gevraagd aan minister Olongren.

Wethouder: Niemand gedwongen te verhuizen

Volstrekt ten onrechte, reageert verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf. Volgens hem hoeft niemand te verhuizen. Hij hield vast aan de verklaring die Wierden en Borgen vorige week ook al gaf in deze krant: alle wensen van de huurders zijn gehonoreerd. De enige bewoners die verhuizen, kiezen daar zelf voor omdat ze geen twee keer willen verhuizen: eerst naar een wisselwoning en dan naar hun nieuwe huis.

SP-raadslid Dijk is verbaasd over dat antwoord. Hij sprak maandag nog huurders, in Ten Post maar ook Ten Boer, die nog altijd niet weten of ze na de versterking in hun straat kunnen terugkeren in een gelijkwaardige woning zoals beloofd. ,,Hoe kan het dat wij keer op keer, zelfs een jaar nadat er afspraken zijn gemaakt, toch door huurders worden benaderd dat het toch niet geregeld is?’’, vraagt hij zich af.

Ten Post krijgt extra wisselwoningen, maar niet voor Woltersumers

Overigens krijgt Ten Post er dit voorjaar nog een tweede complex wisselwoningen bij voor inwoners die tijdelijk onderdak moeten hebben in afwachting van hun nieuwe huis. Na de dertig woningen die eerder aan de noordkant van het dorp zijn gebouwd, verrijzen er nog eens zestig aan de oostkant, naast het vroegere terrein van Amca, de failliete fabrikant van hydraulieksystemen.

Die huizen zijn niet bedoeld voor inwoners van Woltersum, benadrukt de wethouder. Dat dorp krijgt eigen wisselwoningen, en ook in Lellens worden tijdens de versterking tijdelijke woonunits geplaatst.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen