Het tekort aan wisselwoningen veroorzaakt problemen in Appingedam. De gemeente Eemsdelta wil meer tijdelijke huizen bouwen.

Het blijft voor gewone huurders in de gemeente Eemsdelta de komende tijd lastig om een woning te bemachtigen. ,,Er zit spanning op de huurmarkt. Daar ontkomen we niet aan, omdat het sloop- en nieuwbouwprogramma zo omvangrijk is’’, zei wethouder Annalies Usmany-Dallinga tijdens de laatste raadsvergadering.

Ze laat weten dat de gemeente onderzoekt waar extra wisselwoningen kunnen komen. In Stedum worden 31 tijdelijke huizen gebouwd aan de Hilmaarweg, Appingedam krijgt er ongeveer 100 op verschillende plekken en in Delfzijl komen 60 wisselwoningen.

Inpakken, uitpakken, inpakken en uitpakken

Spullen inpakken, verhuizen naar een wisselwoning, wachten tot het oude huis is gesloopt, wachten tot het nieuwe huis is gebouwd en dan verhuizen naar dat nieuwbouwhuis. Vanwege de versterkingsopgave is dat riedeltje het lot van bijna duizend huishoudens in de Damster wijk Opwierde.

In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) staan er 237 woningen voor tijdelijke huisvesting in de gemeente Eemsdelta. In sommige gevallen schieten woningcorporaties te hulp door huizen tijdelijk uit de reguliere verhuur te halen en in te zetten als wisselwoning. Zo deed Woongroep Marenland dat vorig jaar met 26 huizen. De helft van de 30 nieuw te bouwen sociale huurwoningen van Het Groninger Huis op De Tip in Appingedam wordt straks als wisselwoning gebruikt.

Huurders klem door versterking

Maar het inzetten van ‘gewone’ huizen als wisselwoning heeft ook een keerzijde. Huurders Danny Udema en zijn vriendin Anna Bouma zijn bijvoorbeeld al maanden op zoek naar een nieuw huis in Appingedam omdat er een baby op komst is. Hun huidige appartement is eigenlijk te klein voor een gezin. Als ze navraag doen over leegstaande woningen bij verhuurders, krijgen ze geregeld te horen dat het huis gebruikt wordt als wisselwoning. ,,We zoeken nog steeds. Inmiddels kijken we zelfs in Farmsum, omdat het in Appingedam gewoon niet lukt.’’

Onbegrijpelijk, vindt de CDA-fractie van de gemeente Eemsdelta. ,,Er staan bij woningcorporaties tweeduizend mensen ingeschreven die een huurwoning zoeken. De wachttijd voor die huurders is gemiddeld twee jaar’’, zei fractievoorzitter Bert Raangs vorige week tijdens de raadsvergadering. Hij stelde er schriftelijke vragen over nadat hij signalen ontving dat er wisselwoningen leegstaan in Appingedam.

Soms staan wisselwoningen even leeg, dat heeft met de planning te maken

Volgens een woordvoerder van de NCG kan dat kloppen. ,,De bezetting van de tijdelijke huisvesting is altijd een momentopname. Dit heeft alles te maken met de planning van projecten. We plannen in hoeveel wisselwoningen op welk moment beschikbaar moeten zijn.’’ Daardoor kan het voorkomen dat woningen enkele maanden leegstaan. In de tweede helft van dit jaar zijn de meeste woningen weer bezet.

De CDA-fractie wil dat in ieder geval nieuwbouwhuizen voor ‘gewone’ woningzoekenden beschikbaar blijven. Maar volgens wethouder Annalies Usmany-Dallinga is dat niet mogelijk. Daarvoor zijn er simpelweg te weinig wisselwoningen. ,,Als we die nieuwbouwwoningen niet inzetten, gaan we het nooit halen. Er komen nu eenmaal niet veel huurwoningen zomaar leeg te staan.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen