Meerderheid in Tweede Kamer wil nieuwe versterkingswet toch doordrukken. Groninger Gasberaad en Groninger Bodem Beweging (GBB) zijn teleurgesteld

De Tweede Kamer weigert na het demissionair verklaren van het kabinet de behandeling van de nieuwe ‘versterkingswet’ uit te stellen.

Woning met schade in het aardbevingsgebied.

Woning met schade in het aardbevingsgebied. Foto: Archief ANP

Tot grote teleurstelling en verontwaardiging van PvdA, SP, Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging (GBB). Zij vinden de nieuwe wet geen verbetering in de afhandeling van het gasdossier.

Zij hoopten dat het onderwerp ‘controversieel’ zou worden verklaard, waardoor het weer aan de orde komt als een nieuw kabinet is aangetreden. In de nieuwe Tijdelijke Wet Groningen zijn in het laatste deel regelingen rondom de versterking opgenomen. De kritiek op de wet is dat de bemoeienis van diverse overheden en een karrevracht aan instanties een adequate aanpak in de weg staat. ,,Schade-afhandeling en versterking blijven gescheiden werelden, terwijl de bewoner vaak met beide te maken heeft’’, zegt Susan Top van het Groninger Gasberaad. ,,De enorme versnippering over veel verschillende partijen is een van de grootste show-stoppers is. Voor bewoners én voor professionals.’’

Gebrekkige rechtsbescherming

Top zegt dat de rechtsbescherming van bewoners in het bevingsgebied ernstig te wensen overlaat. ,,Wat kan een burger doen als hij jarenlang moet wachten op een beoordeling of een versterkingsbesluit? Kan hij iets afdwingen of forceren? Helemaal niks. Burgers zijn volledig overgeleverd aan het tempo en de voorwaarden van de overheid. Een grote bron van diepe frustratie en machteloosheid. Het is daarmee wel een hardnekkig fenomeen geworden waarbij het vertrouwen in een goede afloop is afgenomen, zo niet verdwenen.’’

Voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging zegt dat de versterking traag verloopt. ,,Het functioneert niet. Onze hoop was gevestigd op een nieuw kabinet dat wat meer oog heeft voor de problemen in Groningen.’’

‘Halfbakken ding waar iedereen in vastloopt’

Professor Herman Bröring van de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde aan de RUG is eveneens kritisch. ,,Wat hier voorligt is niet goed. Met de nieuwe wet had je een einde moeten maken aan de onlogische scheiding van schadeafhandeling en versterking. Er zit in het gasdossier een enorme splitsing van taken en organisaties.’’

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zegt ‘dat een nieuwe minister die er geen sjoege van heeft de wet moet verdedigen’. De nieuwe wet noemt hij ‘een halfbakken ding waar iedereen in vastloopt’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen
menu