Vertrouwen in Midden-Groningen weg door windpark N33

Exloermond: Foto's van de eerste windmolen aan de Mondenweg. Foto: Marcel Jurian de Jong

De wanverhouding bij de verdeling van lusten en lasten van windpark N33 beïnvloedt de energiediscussie in Midden-Groningen.

De meeste politieke partijen in de gemeenteraad van Midden-Groningen vinden dat rijk en provincie de afgelopen tien jaar slecht zijn omgesprongen met de belangen van omwonenden van het grootschalige windpark N33.

,,Het vertrouwen van burgers heeft een flinke knauw gekregen’’, zei raadslid Anja van Duren (PvdA) donderdagavond tijdens een eerste discussie over de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin maken gemeenten het komende jaar hun ambities kenbaar voor meer duurzame opwekking van energie door bijvoorbeeld wind- en zonneparken.

Doordrukken en drammen

De gang van zaken rond windpark N33 laat diepe sporen na. Jan Velthuis (Gemeentebelangen) noemt het besluit een dictaat, dat ‘door een sturende rol van de provincie’ werd opgelegd aan de bevolking. ,,Dat gevoel leeft nog steeds in Meeden maar ook in andere dorpen. Het gevoel van doordrukken en drammen.’’

De PvdA vindt het schandalig dat de projectontwikkelaar van windpark N33 een schijntje storten in een gebiedsfonds en er met de winst vandoor gaan. Een schema van de verdeling van lusten en lasten in het rapport van de Noordelijke Rekenkamer maakte indruk op de gemeenteraad.

Yannick Lutterop (D66) vindt dat de gemeenten meer groene energie moeten opwekken. ,,Dat biedt kansen voor vernieuwing van de economie en nieuwe werkgelegenheid. Maar we willen niet dat het geld dat daarmee verdiend wordt wegvloeit en Groningen een wingewest wordt. Laat de Groningers meeprofiteren. Laten we een vuist maken naar het rijk om wetgeving te creëren die dat mogelijk maakt.’’

Woningisolatie van grootste belang

Waar het volgens de partijen ook aan schort is goede communicatie met de burger over de Regionale Energie Strategie (RES) ,,Als je een willekeurige burger vraagt wat RES is, zal hij zich afvragen uit welk deel van het heelal je komt’’, zegt Bert van Dijk (ChristenUnie). Geen enkele Groninger weet iets van RES, weet ook Martine Feenstra (SP).

Wat de gemeenteraad betreft moet het niet alleen gaan over wind- en zonneparken. Woningisolatie is van het grootste belang. Grote zorg bij alle investeringen is het betaalbaar houden van de energierekening.Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu