Vervallen historische sluis aan Diepswal is buurt doorn in oog

Buurtbewoners tonen de vervallen sluis aan de Diepswal in Leek met (vlnr) Imko Smid, ambtenaar Sjoerd Bosma, wethouder Karin Dekker en Henk Vlonk. Foto: DvhN

Buurtbewoners ijveren voor het in ere herstellen van een meer dan een eeuw oude sluis langs de Diepswal in Leek.

De onderkant van de sluis is uitgevoerd in hout dat helemaal verrot is. ,,De sluis staat op instorten. Daarom is die acht jaar geleden met dikke metalen buizen over de hele sluislengte gestut’’, zegt buurtbewoner Imko Smid (67). Als overbuurman heeft hij uitzicht op de sluis.

De belabberde onderhoudstoestand waarin het gevaarte zich bevindt, is hem al heel lang een doorn in het oog. ,,Er gaat nagenoeg geen dag voorbij of we praten over deze ergernis’’, zegt Smid als hij deze woensdag verkeerswethouder Karin Dekker en ambtenaar openbare werken Sjoerd Bosma bij hem thuis ontvangt om over de sluis te praten.

Drie opties

De sluis is eigendom van de gemeente. In theorie zijn er drie op-ties. Optie 1 is het conserveren van de brug. Het herstel vindt daarbij vooral plaats aan de onderkant van de sluis, voor omstanders dus nauwelijks zichtbaar. Ruim 200.000 euro is hiermee gemoeid. In beginsel heeft de gemeente het geld hier-voor al gereserveerd in de begro-ting.

Optie 2 is restauratie. Behalve de onderkant van de sluis wordt dan ook het brugdek vernieuwd wat het zicht ten goede komt. Dit vergt een uitgave van rond de 1 miljoen euro.

Optie 3 is een wat luxere variant waarbij behalve het onderhoud aan de sluis ook is voorzien in het aanbrengen van een klapbrug. Dit naar het voorbeeld van de Kromme Kolk in Zevenhuizen waar een dergelijke klapbrug te vinden is. De investering die hiermee is gemoeid, beloopt rond de 1,5 miljoen euro.

Klapbrug

De buurt is gecharmeerd van een klapbrug. In opdracht van buurtbewoner Smid maakte bakker Van Esch uit Zevenhuizen taartjes waarop de klapbrug aan de Kromme Kolk staat afgebeeld. Wethouder Dekker (‘Vanavond maar een extra rondje hardlopen’) liet zich de lekkernij goed smaken. Harde toezeggingen deed ze aan de keukentafel van de familie Smid niet. ,,Een duurdere variant realiseren kan alleen met subsidie van derden’’, sprak zij.

De sluis is en blijft ook na de opknapbeurt toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Karin Dekker juicht het in ere herstellen van de sluis in historisch opzicht toe: ,,De sluis herinnert aan de verveningsgeschie-denis die zo kenmerkend is voor dit gebied tussen Leek en Zevenhuizen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu