Vijf vragen over herindeling Haren

Gaat Haren mee in de wens van de provincie om te fuseren met Groningen en Ten Boer of blijft Haren zelfstandig?

Woensdag staat een raadsvergadering gepland waarin de raadsleden een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst. Hoe zit het ook alweer precies?

Wat is er aan de hand in Haren?

Er zijn zorgen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente: blijft Haren zelfstandig of fuseert ze met buurgemeenten Groningen en Ten Boer? Het onderwerp maakt al jaren de tongen los. In december 2013 nam de toenmalige gemeenteraad een voorlopig besluit: een meerderheid stemde voor een fusie. Hierop kwamen inwoners in verzet. Er volgde een burgerraadpleging. Driekwart van de Hareners (opkomst 74 procent) liet weten het niet met het raadsbesluit eens te zijn. De (nieuwe) gemeenteraad van Haren heeft de herindeling hierna nogmaals tegen het licht gehouden en koerst sindsdien op behoud van een zelfstandige gemeente.

Waarom een herindeling?

Het provinciebestuur, dat zich bekommert om de kwaliteit van het bestuur in de 23 Groningse gemeenten, acht herindeling noodzakelijk. Gemeenten moeten meer en meer zaken regelen waarvoor eerder het Rijk (deels) verantwoordelijk was. Denk hierbij aan de jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg voor langdurig zieken en ouderen. Ook moeten ze problemen oplossen die de grenzen van de gemeente overstijgen, zoals bevolkingskrimp. Zowel organisatorisch als financieel is het voor gemeenten daarom moeilijker om alles ‘alleen’ goed te regelen. Veel kleinere gemeenten werken al met grotere buren samen, zoals Ten Boer met Groningen. Ook Haren en Groningen slaan op allerlei vlakken al de handen ineen. Zo maken ze gebruik van dezelfde Milieudienst, politie en brandweer (Haren heeft nog wel een eigen kazerne en politiebureau, maar ze vallen onder dezelfde zogeheten Veiligheidsregio).

Kan de gemeente zelfstandig blijven?

Hierover zijn de meningen verdeeld. Een meerderheid van de raadsfracties (D66, Gezond Verstand Haren (GVH) en oppositiefractie CDA, samen 10 zetels) vindt van wel. Ook het college (D66 en GVH) denkt dat het lukt. De overige oppositiefracties (7 zetels) van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, plus coalitiefractie VVD - tot voor kort nog tegen - zijn voor een fusie. Verschillende externe deskundigen - ingehuurd door zowel de gemeente als de provincie - waagden zich de afgelopen maanden aan uitgebreide analyses van de (financiële) positie van Haren. Zij concludeerden dat de gemeente op de goede weg is, maar dat behoud van zelfstandigheid zeer risicovol en onverstandig is.

Wat vinden de inwoners van de fusie?

Ook zij zijn verdeeld. Tijdens de burgerraadpleging in maart 2014 stemde een derde van de deelnemers tegen het raadsbesluit om te willen fuseren met Groningen. Ruim 13.000 deden mee, waarvan er dus grofweg 10.000 lieten weten het niet eens te zijn met het voornemen om Haren met Groningen te laten fuseren. Onduidelijk was destijds of zij dan voor een zelfstandige gemeente waren, of voor een fusie met Tynaarlo (deze optie is intussen van de baan). Al met al lijkt een aanzienlijk deel van de Hareners tegen een herindeling te zijn. Ze vrezen dat de gemeente verliest aan groen, ruimte gemoedelijkheid en de korte lijnen tussen burger en bestuur. Tegelijk is er een groep die samengaan prima vindt, of geen mening heeft. Deze mensen laten minder hard hun stem horen.

Wat gaat er woensdagavond gebeuren?

Woensdagavond kiezen de 17 raadsleden of ze voor of tegen een fusie zijn. Naar alle verwachting is de uitkomst: 7 tegen, 10 voor. De provincie neemt het besluit van Haren mee in een advies, dat op 28 juni naar de Tweede Kamer gaat. Daar wordt het finale besluit genomen.

Lees meer in het artikel: De spagaat van Haren.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.