Waarom protesteren de boeren en wat willen ze bereiken?

Foto: ANP

De boeren trekken dinsdag - met en zonder trekkers - naar Den Haag. Ze pikken het niet langer. Vijf vragen over het boerenprotest.

Waar zijn de boeren zo boos over?

Ze voelen zich al langer het afvoerputje van de samenleving, zegt Arjen Schuiling uit Tynaarlo, akkerbouwwoordvoerder voor Farmers Defence Force (FDF).

Het lijkt of de boeren de schuld krijgen van alle milieuproblemen en ze daarom ook allemaal moeten oplossen. Ze worden afgeschilderd als dierenmishandelaars en milieuvervuilers, vinden de boeren.

Volgens hen worden die beschuldigingen zelden onderbouwd. Zoals de manier waarop wordt bepaald hoeveel stikstof er in natuurgebieden neerslaat. „Dit gebeurt nu te veel aan de hand van rekenmodellen. Wij willen dat er concrete metingen plaatsvinden, door echt onafhankelijke deskundigen”, zegt voorzitter Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

Maar welke druppel doet nu de emmer overlopen?

Het voorstel van Tjeerd de Groot (D66) dat de veeboeren hun veestapel moeten halveren in het kader van het stikstofbeleid is de boeren in het verkeerde keelsgat geschoten. Toen de commissie-Remkes (VVD) ook nog opperde dat boeren in de buurt van natuurgebieden uitgekocht moeten worden, waren de boeren er helemaal klaar mee.

Wat willen de boeren met hun protest bereiken?

Ze willen in het algemeen meer erkenning voor het grote belang van de boeren voor de welstand van Nederland. Daarom doen ook vissers mee aan het protest. Zonder akkerbouwers, veeboeren en vissers komt er geen eten op tafel, is de belangrijkste boodschap.

Concreet hebben de organiserende partijen, verenigd in Agractie, de volgende punten geformuleerd:

  1. Geen gedwongen verdere inkrimping van de veestapel.
  2. Strikt onafhankelijke metingen van CO2 en stikstof door een onafhankelijke partij die door de gehele sector wordt ondersteund en geaccepteerd. Geen rekentools.
  3. Het beleid rondom gewasbeschermingsmiddelen moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten. Niet op aannames en emotie.

Daarnaast willen ze:

  1. De kloof tussen boer en burger verkleinen
  2. Balans in het maatschappelijke debat
  3. Een verenigde stem vanuit de agrarische sector laten horen
  4. Nederlandse boeren weer trots maken
  5. Positieve beïnvloeding van de politiek

Hoeveel boeren trekken morgen naar Den Haag?

Dat is nog een grote verrassing. De organisatoren van het boerenprotest rekenen op zo'n 10.000 boeren en honderden, misschien wel meer dan duizend trekkers.

Het valt niet te voorspellen hoeveel het er uiteindelijk zullen worden. Dat hangt er ook vanaf hoeveel trekkers tot Den Haag worden toegelaten. Ook dat is nog niet duidelijk.

En wat doen ze als ze eenmaal in Den Haag zijn?

Voorop staat dat het protest publieksvriendelijk en geweldloos moet blijven. Tussen 13.00 en 1500 uur is er een programma met sprekers op het Malieveld.

menu