Vijf vragen over: hoe het nu verder gaat na de verkiezingen

Foto: ANP

Na weken van campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn de stemmen inmiddels grotendeels geteld. In 335 van de 380 gemeenten is er gestemd. De landelijke opkomst is 54,8 procent. Hoe gaat het verder na de verkiezingen?

Welke partijen komen in een gemeenteraad?

Het centraal stembureau van een gemeente verdeelt op basis van de verkiezingsuitslag de zetels over de verschillende politieke partijen. Hoeveel zetels een partij krijgt, hangt af van het aantal inwoners van een gemeente.

Appingedam is de kleinste gemeente in het Noorden die gisteren naar de stembus mocht. Daar worden 15 zetels verdeeld. De grootste stemmende gemeente was Emmen met 39 zetels.

Hoe worden raadsleden benoemd?

Als de zetels over de partijen zijn verdeeld, benoemt het centraal stembureau van een gemeente de raadsleden. Het is niet vanzelfsprekend dat de eerste kandidaten op de lijst ook daadwerkelijk in de gemeenteraad komen.

Een andere kandidaat die lager op de stemlijst staat, kan door een voorkeursstem toch in de raad komen.

Mag iedereen zitting nemen in de gemeenteraad?

Voordat een raadslid benoemd kan worden, onderzoekt de gemeenteraad of de kandidaat aan de wettelijke eisen voor het lidmaatschap voldoet. Dat is het zogenoemde geloofsbrievenonderzoek. Zo moet iemand inwoner van de gemeente en 18 jaar zijn.

Wanneer zijn de voorkeursstemmen bekend?

Het geloofsbrievenonderzoek moet op 28 maart afgerond zijn. Voor die tijd is dus bekend welke leden met voorkeur zijn gekozen. De nieuwe gemeenteraad begint op 29 maart.

Hoe gaat de collegevorming in zijn werk?

Nieuwe gemeenteraadsleden gaan als eerste aan de slag met de samenstelling van een college van burgemeesters en wethouders en de benoeming van wethouders.

De partij die de meeste stemmen heeft gewonnen nodigt meestal andere partijen uit voor onderhandelingen. Deze onderhandelingen beginnen vaak al direct na de verkiezingen en duren enkele weken tot maanden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
gemeenteraadsverkiezingen 2018