De vogelgriep lijkt opnieuw huis te houden onder brandganzen. Boswachters van het Groninger Landschap vonden honderden kadavers langs de Dollard en in het Lauwersmeergebied.

Boswachter Sylvan Puijman van het Groninger Landschap zag langs de Dollard, in polder Breebaart en bij de Punt van Reide een paar honderd dode brandganzen.

Enkele tientallen kadavers

,,Het begon vorige week in Noord-Duitsland’’, zegt zijn collega Jaap Kloosterhuis, boswachter in het Lauwersmeergebied. ,,En nu is het ook hier. Bij Ezumakeeg zouden honderden dode dieren liggen. Zoveel heb ik er niet gezien, maar ik vond wel enkele tientallen kadavers.’’

Het gaat al met al om honderden dode brandganzen, zegt Marco Glastra, directeur van het Groninger Landschap. Dat zijn er veel meer dan in de eerste golf afgelopen najaar. ,,Maar er zijn ook veel brandganzen. Er zitten duizenden op de kwelders. Het aantal dode dieren is maar een klein percentage, maar het zijn er wel veel.’’

Dode vogels onderzocht op het virus

Een aantal dode vogels wordt onderzocht op het virus, zegt Puijman ,,Dat kan muteren en ook gevaarlijk worden voor andere dieren en mensen.’’ Naast brandganzen worden ook dode kokmeeuwen gevonden. ,,En een enkele roofvogel, met name buizerds, die de dode kadavers opeten.’’

De griep zit ook in de poep van de ganzen en daarom is het zaak de gebieden zoveel zoveel mogelijk met rust te laten, zegt Puijman. ,,Het plakt aan je schoenen en mensen kunnen het makkelijk verspreiden.’’ De meeste kadavers liggen in afgesloten natuurgebieden en worden om die reden niet opgeruimd. ,,We halen alleen de dode beesten langs wandelpaden weg.’’

Ophokplicht

Ook willen boswachters de grote groepen ganzen niet verstoren. Die foerageren nog voordat ze eind deze maand weer naar het noorden vertrekken.

Vanwege de vogelgriep geldt er in Nederland sinds 23 oktober een ophokplicht voor pluimveebedrijven. Nadat de ziekte dit najaar uitbrak, raakten bij twaalf bedrijven in totaal ruim een half miljoen kippen, kuikens, eenden en kalkoenen besmet. De laatste keer was op 20 februari in het Brabantse Sint-Oedenrode.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen