Vraag om meer geld, steun en tempo bij plan voor MFA in Bedum

Artist Impression van architect Niels Feddema van de nieuwe MFA in Bedum, waarvoor vergevorderde plannen zijn.

Stichting Ontwikkeling MFA Bedum wil meer geld, steun en tempo van de gemeente Bedum bij de realisatie van het nieuwe sportcomplex annex dorpshuis. De raad gaat daarin mee, maar de wethouder waakt voor al te veel haast.

De vraag om meer voorbereidingskrediet werd donderdag in de commissievergadering gesteld door stichtingswoordvoerder Vincent Geerling. ,,De toegezegde 50.000 euro geeft geen reëel beeld van de dekking van alle kosten die we reeds gemaakt hebben en die we verder zullen maken.’’

Minimaal 125.000 extra

Volgens hem is al 45.000 euro uit eigen middelen voorgeschoten. ,,We hebben nog minimaal 125.000 euro nodig tot het moment van aanbesteding.’’ Ter vergelijking noemde hij het voorbereidingskrediet van de gemeente Winsum voor sportpark Winsum-West: 225.000 euro. ,,Terwijl dat plan toen minder ver uitgewerkt was dan het onze nu.’’

Te vroeg voor een besluit

De stichting wil tevens meer ambtelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van de plannen en dringt er bij de gemeenteraad aan nog dit jaar een besluit te nemen over het al of niet doorgaan. Alle raadsfracties ondersteunen dat verhaal, maar wethouder Jan-Willem van de Kolk (PvdA) zegt dat het nog te vroeg is voor een dergelijke beslissing.

Hij stipte aan dat de 50.000 euro voor tot dusver gemaakte kosten zijn. ,,Het is geen voorbereidingskrediet. Dat komt als er een voldragen plan ligt. Zover is het nog niet.’’

SV Bedum is toe aan nieuw onderkomen

De stichting is sinds 2016 bezig met de voorbereidingen voor een multifunctionele accommodatie. Hoofdgebruiker wordt voetbalclub SV Bedum, die toe is aan een nieuw onderkomen. Daarnaast is ruimte voor een kinderdagverblijf, cardiologische privékliniek, fysiotherapie, fitnesscentrum en dorpshuis. Gesprekken met onder meer zorgverlener ’s Heerenloo Opmaat en De Golden Raand zijn in vergevorderd stadium terwijl andere (sport)verenigingen er gebruik van willen maken.

De totale kosten worden geschat op 5,9 miljoen euro. Daarvan moet 2,7 miljoen van de lokale overheid komen. Van de Kolk liet meermaals weten dat een dergelijk besluit genomen moet worden door de nieuwe raad van de gemeente Het Hogeland, waar Bedum op 1 januari 2019 in opgaat.

Gemeente te afwachtend

De gemeente is daarmee te afwachtend, zo verwoordde Bernd de Jong, fractievoorzitter ChristenUnie, de gevoelens in de raad. Hij meende dat het college daarmee geen recht doet aan een burgerinitiatief als dit. ,,Het project is panklaar neergelegd. Misschien is dat de crux van dit proces. Dat wij daar van schrikken en denken: er komt nog zoveel bij kijken, moeten we dit wel doen? Maar dit is juist wat we al die jaren aan mensen hebben gevraagd.’’

Los van de financiën vond hij dat het tijd werd dat de gemeente echt de schouders onder de ontwikkeling zette, steun levert bij subsidievragen en onderzoek naar een kwestie als beheer- en eigendomsvorm.

Alle partijen waren lovend over het werk van de stichting tot dusver. Rolf van Bruggen (CDA): ,,De uitwerking van de plannen is een staaltje burgerinitiatief dat ik als raadslid nog nooit heb meegemaakt.’’

De fracties en wilden zonder uitzondering wel een ruimere financiële tegemoetkoming. Van de Kolk liet doorschemeren dat dat in de eerstvolgende collegevergadering ook op tafel komt.

Hij zei begrip te hebben voor het enthousiasme en dat het college dat ook deelde, maar pleitte tevens voor zorgvuldigheid: ,,Er moeten nog veel keuzes worden gemaakt en zaken onderzocht. Ook als we gemeente Bedum zouden blijven kwam er dit jaar nog geen besluit.’’

menu