Studentenfracties willen straf Vindicat van tafel vegen (maar eerste poging daartoe strandt)

De sociëteit Mutua Fides van studentenvereniging Vindicat atque Polit aan de Grote Markt in Groningen. Foto Kees van de Veen

Een aantal studentenfracties van de Rijksuniversiteit Groningen wil de straf die Vindicat kreeg van tafel vegen. Een eerste poging daartoe strandde vrijdag tijdens een ingelast overleg van de Universiteitsraad.

De RUG en de Hanzehogeschool besloten onlangs de accreditatie van Vindicat in te trekken, waardoor het corps tot september 2021 niet langer welkom is bij officiële bijeenkomsten, zoals de opening van het academisch jaar.

Dit gebeurde op advies van een commissie die oordeelt dat Vindicat er nog onvoldoende in is geslaagd de drank- en feestcultuur te veranderen. Zo huurden twee jaarclubs onlangs een bus waarin een feest plaatsvond waarbij de veiligheidsmaatregelen werden genegeerd. Ook huisfeesten waarbij de regels niet werden nageleefd, riepen veel verontwaardiging op.

Vraagtekens bij beslissing Vindicat bij officiële bijeenkomsten te weren

De Vrije Student en Studenten Organisatie Groningen zetten vraagtekens bij deze beslissing. ,,Dat doen we niet om de recente incidenten goed te praten, of om fout gedrag te bagatelliseren’’, benadrukt David Jan Meijer van De Vrije Student. Hij verzet zich tegen de commissie die nu, zoals hij het formuleert, ‘als een zwaard van Damocles boven alle studentenverenigingen hangt’. ,,De afspraak was dat deze commissie ten doel had om de studentenorganisaties te helpen en te steunen. Het zou een studentenvoorziening zijn. Zo staat het ook in het convenant tussen onze universiteit en de partners van de gemeente Groningen en de Hanzehogeschool.’’

‘Studentenvereniging moet mogelijkheid tot wederhoor krijgen’

De commissie werd in 2016 na een aantal incidenten bij Vindicat in het leven geroepen. Zo was er onder meer sprake van een zware mishandeling, waarbij een lid op het hoofd van een ander lid was gaan staan. De Meijer: ,,De commissie zou uit vijf leden bestaan: vertegenwoordigers van de gemeente, de Hanze en de RUG en twee leden van de te accrediteren vereniging.’’ Hij wijst erop dat alleen de vertegenwoordigers van de Hanze en de RUG zijn overgebleven. De twee fracties stellen voor dat de oorspronkelijke opzet van de commissie wordt hersteld. ,,Ook krijgt de studentenorganisatie de mogelijkheid tot wederhoor geboden.’’

Andere fracties vinden het te kort dag hier een beslissing over te nemen. Het wordt een goed voornemen voor 2021.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus