Het (onverharde) Malijkepas komt uit op de Alberdaweg in Marum.

Vrees in Marum voor hinderlijk bouwverkeer naar nieuwe woonwijk

Het (onverharde) Malijkepas komt uit op de Alberdaweg in Marum. Foto: Koos Bijlsma

Bewoners van de Alberdaweg in Marum zijn ongerust over een tijdelijke weg die de gemeente Westerkwartier wil aanleggen voor bouwverkeer naar de toekomstige woonwijk Alberdaheerd 2.

De tijdelijke asfaltweg moet verrijzen in een weiland langs het Malijksepad. Het bouwverkeer moet over de Alberdaweg om de tijdelijke weg te bereiken. De bewoners vrezen dat de verkeersveiligheid in hun woonstraat hierdoor in gevaar komt. Ook zijn zij bang voor overlast in de vorm van trillingen.

Bolle brug als hindernis

Het steekt de aanwonenden dat de gemeente Westerkwartier zich niet houdt aan eerdere afspraken. ,,In het verleden is nadrukkelijk de afspraak gemaakt, bevestigd door de gemeenteraad, dat bouwverkeer voor de wijk Alberdaheerd 2 via de Holtroplaan door de nieuwbouw van Alberdaheerd 1 zou rijden.’’ Een bolle brug is onderdeel van deze route. Die brug acht de gemeente niet geschikt voor zwaar bouwverkeer. De aanwonenden noemen dit onzin: ,,Jarenlang reden er zware vrachtwagens over deze brug.’’

Klacht over gebrekkige communicatie

De buurt hekelt de gebrekkige communicatie door de gemeente. ,,Wij kregen op vrijdag een brief met informatie over de gekozen route en de alternatieve routes die waren afgevallen. Ons werd welgeteld drie dagen de tijd gegund inclusief een weekeinde om vragen te stellen.’’

‘Niet serieus’

Het Marumer PvdA-raadslid Hans Koenders snapt dat de bewoners het gevoel is bekropen dat zij niet serieus worden genomen. Hij wil hierover opheldering van B en W. Maandag gaat de buurt alsnog met de gemeente in gesprek. In reactie laat wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier, ruimtelijke ordening) dat corona de communicatie met de omwonenden ernstig in de weg staat.

menu