De gemeente Groningen offert de dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan op. Dat gebeurt met verstrekkende plannen voor de nieuwe woonwijk Eemskanaalzone en een windpark.

Dat is de trieste conclusie van de Belangenvereniging MEER-dorpen na een vergeefse poging om het stedenbouwkundige plan voor de Eemskanaalzone (2100 woningen) bij te stellen. De oprukkende stad Groningen heeft ruimte nodig om iets te doen aan het gebrek aan betaalbare huur- en koopwoningen in de stad en de opwekking van duurzame energie.

Bewoners vrezen dat hun dorpen vroeg of laat worden opgeslokt. ,,Het is allemaal veel te heftig. We wonen straks in de stad. Dat is doodzonde. Er zijn genoeg jonge mensen die hier naar toe zijn gekomen, omdat ze graag in een dorp wilden wonen. Wat steekt is dat de gemeente Groningen geen maat houdt en daarmee een mooi stuk platteland verkwanselt ’’, zegt voorzitter Marina Weel.

Cultuurhistorische analyse

Heel even hadden de inwoners het gevoel dat de gemeente hun ‘dorpse gevoel’ naar waarde zou schatten. Bureau Meerstad dat betrokken is bij de ontwikkeling van de Eemskanaalzone, liet een cultuurhistorische analyse maken van de omgeving. ,,Daarin staat dat het gevoel en het karakter van de dorpen behouden moet blijven. Het stuk beschrijft het snelle leven in de stad en het langzame leven op het platteland en dat beide afzonderlijk van elkaar moeten worden beschermd en gekoesterd’’,, zegt Weel.

2100 woningen is teveel

,,Dat wil niet zeggen dat we tegen woningbouw zijn. Natuurlijk niet, maar pas de plannen aan de omgeving aan’’, zegt secretaris Anja van der Linden. ,,We zaten in een klankbordgroep. Daar kregen we te horen dat er veel minder woningen zouden komen. Maar dan lees je later ineens dat er 2100 huizen worden gebouwd. En dat er allerlei voorzieningen zoals een school en winkels bijkomen. Daar is ook ruimte voor nodig. We hebben er iets van gezegd, maar er was weinig respons van Bureau Meerstad en van de gemeente. ‘We kijken ernaar. We zullen zien of het past’. Dat is alles en zo wordt er over je heen gewalst.’’

‘Ze luisteren wel maar doen niets’

Van der Linden pleit voor minder huizen en een bredere groene zone tussen de wijk en de dorpen Engelbert en Middelbert. ,,Ik betwijfel of de gemeente daar iets mee doet. Ze luisteren wel, maar doen niets. Het is niet zo dat we overal op tegen zijn. Als inwoners wil je serieus genomen worden en invloed hebben op het plan. We zijn ook druk bezig geweest met het windpark bij Roodehaan. We deden mee aan gesprekken, maar we hadden ons de tijd kunnen besparen. Ook hier is niks met onze inbreng gedaan. De burgerparticipatie is hier een wassen neus geweest.’’

Burgerparticipatie een farce

Daarom vraagt de Belangenvereniging MEER-dorpen zich in gemoede af of het nog zin heeft met de gemeente te spreken over andere onderwerpen zoals het mobiliteitsplan en de komst van de Skaeve Huse, een nieuwe woonplek voor mensen met psychiatrische, en verslavingsproblemen bij Engelbert. Of ze daar nu enige energie in moeten steken of dat de gemeente ook in deze gevallen haar plannen al klaar heeft. ,,En dat wij als burgers slechts iets mogen inbrengen om de procedure te rechtvaardigen.’’ De belangenvereniging nodigt wethouders en raadsleden uit hen te overtuigen van het nut van burgerparticipaties.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Woningmarkt