Waarom een landelijk bezoekverbod voor verpleeghuizen bij een tweede golf geen goed idee is

Professor Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde UMCG.

Bij een tweede coronagolf moet er geen landelijk bezoekverbod voor verpleeghuizen komen, stellen onderzoekers van het UMCG en LUMC. Zes vragen aan een van die onderzoekers, hoogleraar ouderengeneeskunde Sytse Zuidema.

Was het landelijk ingestelde bezoekverbod bij nader inzien wel een goed idee?

,,We denken dat er nu onvoldoende maatschappelijk draagvlak is om weer alle verpleeghuizen op slot te gooien. Maar bij de eerste golf dit voorjaar was de situatie anders en we wisten toen niet wat we nu weten. Er was overal angst voor het coronavirus en we hadden allemaal angstbeelden van overvolle intensive cares. We zagen uitbraken in verpleeghuizen, er was een tekort aan mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen en er was een tekort aan testen.’’

In het Noorden is in veel verpleeghuizen geen enkele besmetting geweest terwijl ze wel allemaal op slot zijn gegaan.

,,Ja, maar we wisten natuurlijk van te voren niet dat dat zo zou gaan. Er was ook een algemeen belang om de verspreiding tegen te gaan. Maar je kan wel stellen dat het in de toekomst mogelijk moet zijn om meer per verpleeghuis en per regio een verschillend beleid te voeren. Zoals het UMCG zelf ook al telkens stelt dat er meer regionaal beleid zou moeten zijn bij komende coronamaatregelen.’’

Wat heeft het gedaan voor het personeel?

,,De werkdruk was hoog. Aan de ene kant kon je nu als zorgmedewerker laten zien wat je waard bent. We zagen het ziekteverzuim dan ook dalen in de eerste fase. Maar dat is natuurlijk niet vol te houden. We onderzoeken als UMCG nu wat dit verder doet met de belastbaarheid van het personeel. Medewerkers hebben meer diensten gedraaid en we zien dat nu pas het ziekteverzuim toeneemt. Ook is er een vrees dat het weer mis kan gaan.”

Sommige familieleden reageerden kwaad en vol onbegrip, staat in uw onderzoek.

,,Het is voor individuele verzorgenden natuurlijk ook heel lastig uit te leggen. Zij moeten het landelijke beleid uitvoeren maar het was niet altijd hun eigen idee.’’

Wat heeft het gedaan voor het welzijn van de ouderen?

,,We hebben dat zelf niet direct onderzocht maar er is wel ander onderzoek en er zijn anekdotische reacties. Je ziet dat bij een deel van de mensen met dementie het ook wel rust gaf. Sommige mensen hadden minder last van prikkelingen. Sommige mensen hadden het voorheen ook wel eens moeilijk als families met zes man op bezoek kwamen in de huiskamer.

Maar voor veel andere ouderen was het bijzonder lastig. Er waren ook dramatische verhalen van mensen die hun familieleden niet meer herkenden nadat ze maandenlang niet op bezoek waren geweest.’’

Was het middel soms niet erger dan de kwaal?

,,Dat is een lastige ethische afweging. Het was een belangrijk maatschappelijk belang om te zorgen dat andere mensen niet besmet raakten. Maar voor sommige individuen was het erg lastig om geen bezoek te krijgen, zeker terwijl je weet dat er geen besmettingen in een bepaald dorp of regio zijn. En ook als er wel kans op besmetting was, kiezen sommige mensen ervoor dat risico toch te nemen. ‘Mijn moeder heeft liever iedere dag bezoek dan een langer leven’, hoorde je dan zeggen. Dat zie je vaak, dat oudere mensen als het er op aankomt eerder kiezen voor kwaliteit van leven dan per se een langer leven.’’
 

menu