Waddenvereniging wil via rechter Shell dwingen tot beperking uitstoot broekasgassen

Foto: Marcel van Kammen

De Waddenvereniging sleept Shell voor de rechter. Ze eist dat het concern maatregelen neemt tegen de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

De vereniging sluit zich aan bij Milieudefensie. Op 5 april wordt een dagvaarding van ruim honderd kantjes door de deurwaarder overhandigd bij Shells hoofdkantoor in Den Haag.

Voor het proces is Roger Cox van Paulissen Advocaten in de arm genomen. Hij won in 2015 de Urgenda-zaak, die de staat opdroeg de uitstoot van broeikasgas in 2020 te verminderen met minstens 25 procent.

Zeespiegelstijging

De Waddenvereniging roert zich vanwege de zeespiegelstijging. Die vormt een directe bedreiging voor het Werelderfgoed. Volgens klimaatscenario’s van het KNMI uit 2014 kan de stijging van het zeewater oplopen tot 100 centimeter in 2100.

Dan blijft er van het Wad met zijn kenmerkende zandplaten en foerageergebieden weinig meer over.

 

menu