Warm welkom voor nieuwe 'waakhond' project Zuidelijke Ringweg in Groningen

Overleg tussen de oppositie en de coalitie met commissaris van de koning Rene Paas in de Provinciale Staten over de voortgang van het project Zuideliijke Ringweg in Groningen. Foto: DVHN

Provinciale Staten zitten vanaf nu boven op het project Zuidelijke Ringweg. Er is besloten een eigen interne adviescommissie als ‘waakhond’ in te stellen.

Het provinciaal parlement neemt geen genoegen meer met een schamele bijrol in het drama rond het project Zuidelijke Ringweg. Verantwoordelijk voor de tekorten in het megaproject weigeren de Staten de provincie Groningen als knipmes en pinautomaat te laten fungeren.

‘We zullen superkritisch zijn’

Daarom stellen ze een adviescommissie in die zelf externe deskundigen raadpleegt, de geheimhouding desgewenst zwaar ter discussie stelt en beter dan nu geïnformeerd wil worden over het noodlijdende project. Het tekort wordt al geschat op enkele honderden miljoenen.

Oplossingen voor de interne ruzies en technische problemen bij de aanleg van de verdiepte weg dwars door Groningen zijn er niet. ,,We zullen superkritisch zijn’’, zegt Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden). ,,Door het oplopende tekort staan drie regionale projecten (verdubbeling N33, Wunderline en spoorlijn Veendam-Stadskanaal) onder druk. Dat is verschrikkelijk.’’

‘Ruimte zoeken om bij te sturen’

Tot nu toe nam een meerderheid van de Staten na weer gebakkelei tussen aannemerscombinatie Herepoort, provincie, gemeente en Rijkswaterstaat steevast genoegen met kalmerende woorden van gedeputeerde Fleur Gräper. ,,We onderzoeken welke ruimte er is om op basis van de gesloten contracten bij te sturen’’, zegt Kees Frenay (SP). In welke richting moet worden onderzocht.

Geen ‘tandeloos praatgroepje’

,,Ik ben blij dat er iets gebeurt, waardoor het lijkt dat coalitie en oppositie samen aanpakken. Wel vreemd dat het zover heeft moeten komen. Eerst wilden de collegepartijen niet acteren, en nu wordt deze commissie ad hoc opgetuigd’’, zegt Daniël Osseweijer (Forum voor Democratie). Hij is een beetje sceptisch en wil geen ‘tandeloos praatgroepje’. ,,Dit is een project dat iedere dag extra bakken met geld kost. ‘’

Niet alleen juristen nodig

Ton van Kesteren (PVV) bekruipt het gevoel dat partijen druk in de weer zijn met juristen. ,,Ze schuiven elkaar de schuld in de schoenen, maar wat we vooral nodig hebben zijn mensen met verstand van weg- en waterbouw. Dat zijn ook zaken die tot die patstelling hebben geleid.’’ Geopperd werd deze speciale commissie die het provinciebestuur adviseert voor langere tijd en ook bij toekomstige andere grote projecten aan het werk te zetten.

menu