Omwonenden van het Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding vinden het niet netjes dat de gemeenteraad in een besloten vergadering over de situatie rondom het windpark is geïnformeerd.

,,Wat is daar besproken wat de bevolking niet mag weten?’’, vraagt voorzitter Jan Wierenga van de Stichting Burgerinitiatief Zuidelijke Dorpen zich af. ,,Hoe kunnen wij nu iets zeggen over wat in beslotenheid is gezegd?’’

Schadeclaim van tientallen miljoenen

De raad Eemsdelta is vorige week woensdag geïnformeerd over een juridisch probleem rondom Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding; de bouw van 16 grote windturbines bij een bestaand windpark. Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over een windpark in België, dreigt er voor het project in Delfzijl vertraging te ontstaan.

Uitstel kan vervolgens weer grote financiële gevolgen hebben voor Eemsdelta, omdat de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend met de ontwikkelaars. De windboeren kunnen in het geval van vertraging mogelijk een schadeclaim van tientallen miljoenen indienen bij de gemeente. Voor de raadscommissievergadering van vorige week woensdag, was er een besloten bijeenkomst voor raadsleden.

Wierenga, omwonende en fel tegenstander van het windpark, vindt het belachelijk dat die bespreking niet openbaar was. ,,Dit soort onderwerpen horen in de openheid te worden besproken, zodat wij daar als omwonenden iets mee kunnen.’’

Omstreden windpark

De uitbreiding van het windpark is omstreden. Omwonenden zitten om tal van redenen niet op 16 extra windturbines te wachten. Wierenga ageert daar al jaren tegen. Ook Albert Brons uit Wagenborgen is niet blij met de plannen. ,,Het is een vernieling van het Groninger Landschap. Als je hier ‘s avonds buiten loopt, is het net een red light district .’’

Brons heeft het gevoel dat het college tijdens het spel de spelregels probeert te veranderen, door nu de raad voor te stellen om het bestemmingsplan aan te passen. ,,Volgens mij zijn ze als de dood dat ze de rechtszaak niet winnen.’’ Het is ook voor het eerst dat hij iets hoort over een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de windboeren. Hij denkt dat de gemeente al meer dan genoeg heeft gedaan om het project te faciliteren. ,,Volgens mij is er geen enkel steekhoudend argument om op dit dossier bang te zijn voor financiële claims.’’

‘Niets geheimzinnigs besproken’

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat niets geheimzinnigs is besproken in de besloten vergadering. ,,Het had ook heel goed een openbare bijeenkomst kunnen zijn. Maar omdat de uitleg puur technisch en juridisch was, hebben we het op deze manier gedaan. De technische vragen zijn door de jurist beantwoord. Het ging niet om een politiek discours. De bijeenkomst was bedoeld om ervoor te zorgen dat de raad de technische informatie goed op een rijtje heeft.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen