Waterschap inspecteert dijken met een drone, LTO stelt crisismaatregelen voor wegens mislukte oogst

Waterschap Hunze en Aa's laat donderdag een drone over het waterschapsgebied vliegen om de droge dijken in kaart te brengen.

De beelden worden vrijdag geanalyseerd en dan wordt bepaald of er extra maatregelen nodig zijn om de dijken sterk te houden.

De toestand van de dijken is een van de zorgpunten nu de droogte aanhoudt. Landbouworganisatie  LTO Nederland heeft voor het eerst sinds jaren een pakket van crisismaatregelen opgesteld om de gevolgen van de droogte het hoofd te bieden. De maatregelen worden voorgelegd aan de verantwoordelijke ministeries.

Extreme weersomstandigheden

Het is niet alleen de hittegolf die volgens LTO de landbouwcrisis veroorzaakt, maar vooral de aaneenschakelling van extreme weersomstandigheden. Half maart werden de boeren overvallen door vrieskou. In april en mei regende het meer dan normaal. En nu hebben de akkers te lijden van langdurige hitte en droogte. Volgens LTO moeten sommige akkerbouwers complete percelen als verloren beschouwen.

,,De verwachting is dat er de komende twee weken nauwelijks neerslag valt en de regen die daarna mogelijk komt, is onvoldoende om de gewassen op het land te redden'', schrijft LTO Nederland , ,,Wij bestempelen de huidige droogtesituatie daarom als een crisis. Dat maakt dat een pakket van crisismaatregelen om boeren te ondersteunen hard nodig is.''

Het pakket aan steunmaatregelen bestaat volgens de landbouworganisatie enerzijds uit technische maatregelen en anderzijds uit economische ondersteuning.

Twee weken geleden zei LTO nog dat ze niet wilde spreken van een rampzalige zomer, maar dat consumenten rekening moeten houden met hogere prijzen.

Voorgestelde maatregelen van LTO Nederland

Technische crisismaatregelen

  • LTO Nederland wil geen aanscherping van beregeningsvoorschriften en vanuit de regionale LTO-organisaties worden intensieve gesprekken gestart met waterschappen ter voorkoming van mogelijke beregeningsverboden.
  • Het verlengen van de uitrijperiode van drijfmest op het gras- en bouwland met 2 weken tot 15 september. Boeren kunnen zodoende het groeiseizoen verlengen binnen de geldende mest- en milieuregels.
  • Boeren krijgen meer tijd om vanggewassen in te zaaien na de oogst van bijvoorbeeld maïs. Boeren moeten deze vanggewassen ook kunnen benutten als veevoer. LTO Nederland wil dat dit gewas, vaak gras, als veevoer kan worden geoogst.
  • Boeren krijgen de mogelijkheid om in het najaar opnieuw gras in te zaaien. Dit is nu aan strikte regels gebonden (scheurverbod).
  • LTO Nederland gaat in gesprek met Rijkswaterstaat over voldoende waterinlaat vanuit de grote rivieren.

Economische crisismaatregelen

  • LTO Akkerbouw treedt in overleg met de aardappelverwerkende industrie over de dramatische situatie bij de aardappelboeren als gevolg van de droogte.
  • LTO Nederland wil dat de Brede Weersverzekering aantrekkelijker wordt gemaakt door bijvoorbeeld afschaffing van de assurantiebelasting.
  • LTO Nederland gaat in overleg met diverse ministeries over versoepeling van belastingbetalingen, bijvoorbeeld uitstel betaling inkomstenbelasting 2017 en verrekening in aangifte 2018.
  • LTO Nederland gaat met RVO.nl in overleg over mogelijk korten op de subsidie op kruidenrijke grasranden.
Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.