Waterschappen in Noordoost-Nederland krijgen populatie muskusratten steeds beter onder controle: vangst daalt in een jaar met 27 procent

Muskusrat. Foto: Shutterstock

De muskusrattenvangst in Noordoost-Nederland is in 2020 met 27 procent gedaald ten opzichte van 2019. Landelijk gezien daalde de muskusrattenvangst met 5 procent.

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2019 in totaal 12.726 muskusratten. In 2020 werden 9254 muskusratten gevangen.

Dit betekent volgens de waterschappen dat ze de populatie steeds beter onder controle krijgen. Ter vergelijking: in 2011 vingen de waterschappen nog 65.009 muskusratten in Noordoost-Nederland.

loading

Noorderzijlvest ving in 2020 in totaal 1616 muskusratten. Dat is ongeveer 30 procent minder dan in 2019.

Hunze en Aa’s ving er 2762 in 2020. Dit is een daling van ongeveer 32 procent ten opzicht van 2019.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ving in 2020 in totaal 2691 muskusratten. Dat is 74 procent minder dan in 2016, toen nog 10.105 muskusratten werden gevangen.

Vechtstromen was in 2020 goed voor 2185 muskusratvangsten. In 2019 waren dat nog 2391.

Meer beverratten gevangen

De beverrattenvangst daarentegen steeg met 55 procent in Noordoost-Nederland. In 2019 vingen de waterschappen 321 beverratten in Noordoost-Nederland, in 2020 werden 496 beverratten gevangen.

Ruim 95 procent van deze vangsten vindt direct langs de grens met Duitsland plaats. Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de beverratpopulatie in Duitsland sterk gegroeid, met als gevolg een toenemende instroom van beverratten naar Nederland,dat geen eigen beverrattenpopulatie heeft.

Door de beverratten direct langs de grens te vangen, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat deze zich over heel Nederland verspreiden.

Schade aan dijken

Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland. De dieren, die hier geen natuurlijke vijanden hebben, worden gevangen omdat ze gangen en holen graven indijken en oevers. Ook maken ze nesten met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels.

Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen.

De bestrijding van muskus- en beverratten is in ons land bij wet geregeld. Het doel is om de populatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu