Westerwolde voert strijd tegen laaggeletterdheid op

De gemeentestuurders van Westerwolde willen in de komende jaren meer van de naar schatting 3600 laaggeletterden in hun gemeente bereiken. Foto: Archief Huisman Media

De gemeente Westerwolde wil de komende jaren op verschillende manieren meer laaggeletterde inwoners bereiken en helpen.

Dat staat in een plan van aanpak voor de periode 2021−2024 waar de gemeenteraad zich binnenkort over buigt.

Westerwolde herbergt zo’n 3600 mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven. Enkele jaren geleden stelden de gemeentebestuurders zich ten doel per jaar circa 90 van hen op te sporen en te overreden iets te doen aan hun situatie. Daartoe werden in de bibliotheken in Ter Apel en Bellingwolde zogenoemde Taalhuizen opgezet waar onder leiding van een coördinator door vrijwilligers lees- en schrijflessen worden aangeboden.

Het valt, zo blijkt uit het plan van aanpak, niet mee om het gestelde doel te halen. Zo werden in 2019 ‘slechts’ 72 laaggeletterden bereikt. ,,We zien wel dat het aantal mensen dat zich meldt bij een Taalhuis langzamerhand groeit’’, zegt wethouder Wietze Potze (PvdA). ,,Maar de aantallen liggen nog te laag.’’

Welzijnswerkers

Om die situatie te veranderen, zal de Stichting Welzijn Westerwolde (SWW) de komende jaren een grotere rol krijgen in het signaleren van laaggeletterdheid. ,,De welzijnswerkers komen veel bij mensen over de vloer en zullen de betrokken inwoners doorverwijzen naar het Taalhuis’’, aldus Potze. ,,Maar alles gaat altijd op basis van vrijwilligheid.’’

Volgens de wethouder is het ook de bedoeling dat de SWW locaties beschikbaar stelt in dorpen waar taallessen gegeven kunnen worden. ,,De drempel wordt zo hopelijk lager.’’

Niet alleen welzijnswerkers worden overigens ingezet bij het signaleren van laaggeletterdheid. Het doel van Westerwolde is ook om te regelen dat medewerkers van allerlei andere organisaties − denk aan de GGD, voedselbank en kraamzorg − worden getraind in het herkennen van het niet of slecht kunnen lezen en schrijven, en vervolgens de betrokkenen doorverwijzen. ,,Dit soort trainingen willen we regelen met meer gemeenten in de regio’, aldus Potze.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerwolde