Werkvoorzieningschap Wedeka verdient steeds minder aan opleidingen voor werkzoekenden

Wedeka-directeur Grietje Kalfsbeek. Foto: Harry Tielman

Het werkvoorzieningschap Wedeka verdient nog steeds minder dan gehoopt en verwacht aan het geven van opleidingen aan werkzoekenden.

Dat blijkt uit de begroting voor 2021, met een tekort van 6,9 miljoen euro.

Wedeka is in de eerste plaats een traditioneel werkvoorzieningschap waar mensen met een beperking hun brood verdienen. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015, is het echter moeilijker een plekje binnen een schap te krijgen. Daardoor is het aantal personeelsleden van Wedeka gedaald van 2000 naar minder dan 1500, wat gevolgen heeft voor de productie en daarmee de opbrengsten.

Werk- en leertrajecten

Om die opbrengsten op peil te houden, startte Wedeka twee jaar geleden een tweede tak: het geeft werk- en leertrajecten aan werkzoekenden. ,,Dat zijn opleidingen waarmee mensen aan de slag kunnen in de schoonmaakbranche, logistiek en kringloop’’, zegt directeur Grietje Kalfsbeek.

De werkzoekenden komen in principe via gemeenten bij Wedeka terecht. ,,De gemeenten betalen ons voor de opleiding en proberen de betrokkenen dan naar een baan te begeleiden’’, aldus Kalfsbeek.

Bezuinigingen op subsidies

Tot nu toe werden zo’n 180 mensen opgeleid. ,,Maar we hadden gehoopt op wel 300’’, aldus de directeur. ,,We hopen op meer opdrachten waardoor ook het tekort wat kleiner wordt.’’ Om die fors terug te dringen moeten volgens haar de rijkssubsidies voor het personeel omhoog. ,,Bezuinigingen op die subsidies zijn de grote oorzaak van de tekorten.’’

De begroting 2021 wordt deze maand besproken en, al dan niet gewijzigd, goedgekeurd door het Wedekabestuur met daarin vertegenwoordigers van Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Borger-Odoorn en Midden-Groningen.

menu