Weer lekkage op terrein van North Refinery

De provincie grijpt opnieuw in bij de failliete olieafvalverwerker North Refinery in Farmsum. Dat gebeurt na acute bodemverontreiniging.

Lekkend leidingwerk

De vervuiling wordt veroorzaakt door lekkend leidingwerk van tanks. Toezichthouders van de Omgevingsdienst Groningen hebben dat geconstateerd.

Uit de kapotte leiding stroomt olie. Het provinciebestuur heeft de Omgevingsdienst opdracht gegeven bestuursdwang toe te passen en maatregelen te treffen die nodig zijn om verdere bodemverontreiniging tegen te gaan.

Het provinciebestuur sprak onlangs curator Harm Jan Meijer van De Haan Advocaten aan op de lekkage. Hij beheert het terrein van de failliete onderneming, maar heeft geen geld om het complex uitgebreid te saneren.

Daarop stelden provincie, Rabobank en grondeigenaar Groningen Seaports, een bedrag beschikbaar om het lekkageprobleem op te lossen. De curator plaatste een aantal bakken onder de kapotte leidingen.

Maatregelen niet afdoende

Bij een inspectie door de Omgevingsdienst bleek gisteren dat de getroffen maatregelen niet afdoende zijn. De lekbakken stroomden over, waardoor giftige stoffen toch in de bodem kunnen belanden. Provinciale Staten zijn per brief op de hoogte gebracht, maar weten nog niet wat de extra maatregelen gaan kosten.

Het is niet de eerste keer dat de provincie de portemonnee moet trekken om verdere milieuschade bij North Refinery te voorkomen. In november vorig jaar liet de provincie na een reeks incidenten twee tanks met giftige stoffen legen.

De kosten bedragen enkele tonnen. Daar komt 1,1 miljoen euro voor de verdere ontmanteling van het terrein bij. Nu moet de provincie weer extra geld op tafel leggen voor de acute aanpak van het lekkende leidingwerk.

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) heeft het al eerder aan de stok gehad met curator Meijer. Zij verweet hem nalatigheid. Bij sloopwerkzaamheden op het bedrijf werden personen door beschadigde en onder spanning staande elektriciteitskabels blootgesteld aan elektrocutiegevaar.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.