Wegblijven Groninger gedeputeerde bij 'Haags feestje' wekt verbazing

De Groninger gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). Foto: Archief

Het kabinet stelt 1,15 miljard euro beschikbaar voor de toekomst van bevingsprovincie Groningen. Gedeputeerde Eikenaar (SP) is niet bij de presentatie. Dat wekt verbazing.

De Groningse provinciebestuurder Eelco Eikenaar (SP) klonk deze week buitengewoon gedecideerd. Hij weigert vandaag af te reizen naar Den Haag. Hij zegt niet als decorstuk te willen fungeren in een ongepast ‘Haags feestje’.

Niets te vieren

Volgens Eikenaar valt er niets te vieren. Als portefeuillehouder gaswinning in de provincie Groningen kruist hij sinds 2015 de degens met het kabinet over het oplossen van de gasellende. Dit kabinet mag dan 1,15 miljard beschikbaar stellen voor de toekomst van Groningen, nog steeds zitten vele duizenden Groningers in onveilige woningen.

Eikenaars weerzin om bij de presentatie in Den Haag aanwezig te zijn, lokt verschillende reacties uit. Degenen die het met hem eens zijn, zeggen dat er kritische kanttekeningen te plaatsen zijn bij het document, waarin de 1,15 miljard is gereserveerd. Al lezend ontstaat het beeld van een omvangrijk en bureaucratisch subsidieloket.

Moeras

Kan Groningen er zeker van zijn dat goede regionale plannen met investeringen in economie, leefbaarheid en energie niet terechtkomen in een moeras van commissies en onderzoekers?

Om dat doemscenario te voorkomen zou je het standpunt kunnen huldigen dat Eikenaar juist het vuur uit zijn sloffen moet lopen in Den Haag. Dan past het hem niet om bij de presentatie van een Nationaal Programma Groningen in Den Haag bij de kachel te blijven zitten. Een bestuurder moet besturen en niet actie voeren met een boycot van een oploopje in Den Haag.

Eikenaar zou iedere gelegenheid kunnen aangrijpen om op te komen voor de belangen van de Groningers. Zelfs op ‘feestjes’. Dit betekent dat hij overal en te allen tijde moet investeren in relaties en ieder muizengaatje moet vinden om te kijken of daar wat te onderhandelen valt.

Politieke stelregel

Wil je door je politieke tegenstanders serieus genomen worden, dan moet je er gewoon zijn is een politieke stelregel. De vraag is of wegblijven bij deze bijeenkomst de juiste manier is om je te laten gelden of dat er sprake is van een krachteloos gebaar. Met de actie van de SP-gedeputeerde is trouwens ook de vraag gerechtvaardigd of er in het Groningse college van Gedeputeerde Staten nog wel eenheid van bestuur is.

Wel van de partij

Commissaris van de Koning René Paas en gedeputeerde Fleur Gräper (D66) zijn vandaag wel van de partij. Ze vergaderen met acht bewindslieden die zich afvragen waar de portefeuillehouder gaszaken is. Ze willen ongetwijfeld weten of het provinciebestuur nog wel op één lijn zit.

Eikenaar is het getreuzel bij de schadeafhandeling en de versterking meer dan zat. Een crisis in de coalitie van D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks ligt op de loer als er geen ferme stappen worden gezet in het gasdossier.

In een coalitie draait alles om vertrouwen. Is dat er niet dan is het een kwestie van tijd voordat een of meer partijen de stekker uit het college van Gedeputeerde Staten trekken.

menu