Zo ligt de Brailleweg er nu bij: een rijstrook naar de Vondellaan langs het water met het tijdelijke viaduct in de A28.

Wegenbouwers hard aan het werk met de Zuidelijke Ringweg Groningen. Kijk hier waar ze mee bezig zijn en hoe het verkeer straks rijdt

Zo ligt de Brailleweg er nu bij: een rijstrook naar de Vondellaan langs het water met het tijdelijke viaduct in de A28. Foto: DvhN

Voor de bouwer van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in Groningen, Combinatie Herepoort, is de nieuwe overeenkomst het signaal om de werkzaamheden meteen met volle kracht op te pakken.

Dat Herepoort de ringweg in de hoogste versnelling verder bouwt, zien en merken weggebruikers dit jaar op heel wat plekken langs de weg. Zo is er een zomerstremming van de ringweg (in één richting) aan de oostkant van de stad (volgend jaar de andere kant op) en wordt het viaduct over de Laan Corpus den Hoorn aan de westkant verbreed. Rond Hemelvaart merken ook treinreizigers de gevolgen als er geen treinen rijden vanwege de bouw.

Ruimte scheppen

Een groot deel van de werkzaamheden dit jaar is bedoeld om alvast ruimte te scheppen voor de realisering van de grote bouwdelen: Vrijheidsplein, Julianaplein, de verdiepte ligging en het Europaplein. Op die locaties moet Herepoort in 2022 volop aan de slag om op tijd klaar te zijn.

De aanpak van de Brailleweg, nu nog een onopvallende straat in de stad, is dit jaar een van de grootste klussen voor Herepoort. En een mooi voorbeeld van de schuifpuzzel waarin het project Aanpak Ring Zuid in deze fase is veranderd.

De eenrichtingsweg verbindt de binnenstad (Emmaviaduct) langs het water met de Vondellaan in De Wijert. De huidige straat verandert ‘onder’ het Julianaplein in een groot binnenstedelijk verkeersknooppunt met uiteindelijk twee keer twee rijstroken. Hier komt alle verkeer tussen Assen, Hoogezand, Drachten (ringweg), de zuidelijke stadswijken, Hereweg en de binnenstad/stationsgebied straks samen.

Brailleweg spin in stadsverkeerweb

De tunneltjes onder het Julianaplein (tussen A28 en binnenstad) verdwijnen, de afslag vanuit Drachten keert terug en de verbinding tussen Emmaviaduct en Hereweg is nieuw. Alle verkeer komt straks op de Brailleweg uit. Een deel van de nieuwe situatie moet klaar zijn voordat Herepoort het huidige Julianaplein met de Julianabrug kan afbreken en vervangen.

Voor die tijd moet er voor het snelverkeer ook nog een tijdelijke T-splitsing worden gebouwd aan de zuidoostkant van het kruispunt (bij de Julianavijver). Daar sluit verkeer uit Drachten (via een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal) tijdens de bouw aan op de weg van Hoogezand naar Assen. Omdat de tijdelijke kruising geen verbindingen heeft met de stad, kunnen de verkeerslichten meer snelverkeer verwerken dan nu.

Weg langs het water

Voordat het tijdelijke kruispunt in gebruik kan worden genomen, moet Herepoort de Brailleweg geschikt maken voor tweerichtingsverkeer. Daardoor ontstaat er langs het water een nieuwe route tussen Vondellaan en Emmaviaduct. Het verkeer sluit verderop weer aan op het Emmaviaduct.

Herepoort doet er alles aan om het nieuwe viaduct over de Brailleweg/Vondellaan zo snel mogelijk in gebruik te nemen om verder te kunnen. Op de plek van het huidige, tijdelijke viaduct komt dan de afrit vanuit Assen te liggen. Verkeer richting Assen verhuist van het huidige tunneltje onder de Julianabrug naar de huidige Brailleweg. Voor het nieuwe viaduct komt een nieuwe oprit naar de A28. Die moet ook klaar zijn voor de omzetting.

Fietsers

De toekomstige situatie zorgt voor extra verkeer op onder meer de Vondellaan en daarmee voor bezorgdheid onder bewoners van de straat, die overigens ook nog wordt aanpakt en voorzien van vrij liggende fietspaden. Onder het nieuwe viaduct komt een fietsvallei zodat fietsers ongestoord de op- en afrit bij de A28 kunnen passeren. Daarentegen verdwijnt het huidige fietstunneltje aan de stadskant van het Julianaplein. Op het nieuwe verkeersplein zullen fietsers straks op groen licht moeten wachten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
De nieuwe zuidelijke ringweg
menu