PEPIJN TEN BROEKE

Westerbroek wordt baas over eigen school

PEPIJN TEN BROEKE

De Jan Ligthartschool in Westerbroek wordt als eerste school in Nederland verzelfstandigd onder de vlag van de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen.

VZD

Het idee is van de Zeeuwse Jan Schuurman Hess: kleine dorpsscholen open houden door ze in kringen van telkens zeven scholen samen te laten werken. De eerste school van de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen (VZD) staat in het Groningse Westerbroek. Het dorp heeft de school behangen met vlaggen.

Schuurman Hess spreekt van een doorbraak . ,,Dit is heel bijzonder. De eerste keer dat zoiets in Nederland gebeurt.’’ De Zeeuw kwam in actie nadat in zijn dorp Kats (Noord-Beveland) de school werd gesloten. ,,Dat was het besluit van één zo’n overbetaalde manager die iedereen gek maakte. Wat mij nog het meest tegen de borst stuitte, was dat docenten en ouders niet de kans kregen om alternatieven aan te dragen.’’

Dorp neemt school over

Staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, heeft toegestemd in het verzelfstandigen van de Jan Lighartschool in Westerbroek, als eerste in Nederland. Op termijn valt Westerbroek met nog zes aan te sluiten kleine dorpsscholen onder één bestuur van de VZD. Het dorp neemt als het ware de school over.

,,Daar moet nog wel heel veel werk voor verzet worden’’, zegt Schuurman Hess. ,,Er moet een onderscheidend onderwijsconcept worden geschreven en financiële onderbouwing komen. Het belangrijkste nu is de medewerking van het ministerie, dat schept perspectief.’’

De Hoogezandster onderwijswethouder Erik Drenth erkent dat er nog veel moet gebeuren. ,,Maar als mensen de kans zien om zelf een school in de benen te houden, moet je ze die gelegenheid ook geven.’’ De gemeente zegt bereid te zijn mee te werken aan de overdracht. ,,Wij hebben er heel lang een hard hoofd in gehad ’’, blikt Drenth terug, ,,maar het ziet er naar uit dat Westerbroek het toch voor elkaar krijgt. Daarmee kan er weer een toekomst zijn voor de school.’’

Vergrootglas

Rudy Sinnema is de grote aanjager van het verzelfstandigen van de school in zijn dorp Westerbroek. Hij zegt blij en opgelucht te zijn, maar beseft ook dat de school en het dorp ineens onder een vergrootglas liggen. ,,Wij moeten nu vol aan de bak.’’

Twee jaar geleden maakte Hoogezand-Sappemeer bekend dat de openbare basisscholen in Kiel-Windeweer (J. Albrondaschool) en die in Westerbroek mogelijk zouden moeten sluiten. ,,Toen hadden we nog 65 leerlingen’’, blikt Sinnema terug. ,,Dat zijn er nu nog 34. Kun je zien hoe de aankondiging van een mogelijke sluiting zijn werk doet.’’

Onderscheidend concept

De school in Westerbroek wil een onderscheidend leerconcept ontwikkelen. ,,Er staat een nieuw, uiterst enthousiast team in de school. Ouders die hun kinderen de afgelopen tijd van school hebben gehaald, worden door ons benaderd met de vraag om hun besluit nog eens te overwegen’’, aldus Sinnema.

Drenth prijst de strijdbaarheid in Westerbroek. ,,Nadat de gemeente aankondigde dat er mogelijk scholen gesloten moesten worden, was de toon in Westerbroek er eentje van: wat moet er gebeuren om dat te voorkomen. In Kiel-Windeweer ging de discussie vooral over hoe het zover heeft kunnen komen.’’ Drenth tekent daarbij wel aan dat de school in Kiel-Windeweer ‘heel dicht bij de opheffingsnorm zit’. ,,De vraag is of deze school überhaupt nog wel levensvatbaar kan zijn.’’

,,Drenth en onderwijsambtenaar Marian Bakker van Hoogezand-Sappemeer zijn naar Den Haag gegaan om daar persoonlijk onze zaak te bepleiten’’, weet Sinnema. ,,Om de verzelfstandiging mogelijk te maken heeft de gemeente echt een extra mijl gelopen. Daar is Westerbroek zeer erkentelijk voor.’’

Luctor et emergo

Het experiment , de exacte voorwaarden moeten nog met het ministerie worden uitgewerkt, heeft een looptijd van tien tot vijftien jaar. Schuurman Hess zegt dat er vanuit heel Nederland veel belangstelling voor bestaat. Voor de dorpsschool in Kats komt het experiment te laat. De school sloot in 2013. Schuurman Hess hoopt nog op een doorstart. ,,Mijn motivatie is het versterken van de basis van de samenleving en waar mogelijk een kans te geven om zich op te richten. Ook hier geldt het motto luctor et emergo van de Zeeuwen: ik worstel en kom boven.’’

menu