B en W van Westerkwartier willen van de gemeentehuizen in Grootegast en Marum af. Of die in Leek en Zuidhorn blijven, is nog onduidelijk. Mogelijk krijgt de gemeente een nieuwe centrale plek langs de A7 (bedrijventerrein Leeksterveld) of op het voormalige Jager-terrein in Midwolde.

Dat blijkt uit het gemeentelijk huisvestingsrapport dat wethouder Hielke Westra (CDA) maandagmiddag openbaar maakt. Het rapport houdt alle 15 gemeentelijke locaties (4 gemeentehuizen, 8 buitendienstlocaties en 3 panden van sociaal werkbedrijf Novatec) tegen het licht.

5 scenario’s

Uit het onderzoek zijn voor de gemeentehuizen (kantoor met raadszaal) volgens Westra vijf scenario’s naar voren gekomen, die toekomstgericht en voordeliger zijn dan de huidige situatie. Dat betreft:

■ Nieuwbouw op bedrijventerrein Leeksterveld (41,4 miljoen euro) .

■ Uitbouwen gemeentehuis Leek (33 miljoen euro).

■ Uitbouwen gemeentehuis Zuidhorn (33,2 miljoen euro).

■ Nieuwbouw op voormalig Dusness / Jager terrein in Midwolde, deels in bestaande gebouwen (39,9 miljoen euro).

■ De bestaande gemeentehuizen van Leek en Zuidhorn handhaven (24,9 miljoen).

loading

Minder ruimte

In de nieuwe situatie kan de gemeente volgens Westra toe met 40 procent minder kantoorruimte dan nu (circa 5500 in plaats van 7300 vierkante meter). Dat komt onder meer door meer thuiswerken. De nieuwe gemeentehuizen krijgen minder werkplekken en meer ontmoetingsruimtes, mogelijk ook voor andere instellingen.

Voor de buitendienst wil Westra drie hoofdlocaties handhaven in Grootegast, Leek en Noordhorn, met een uitvalsbasis in Oldehove. Mogelijk krijgen de buitendienstmedewerkers in andere kernen een uitvalsbasis in dorpshuizen.

Bij de beoordeling is gebaseerd op tien criteria, waaronder duurzame reisbewegingen/bereikbaarheid, interne samenwerking, de gewenste dienstverlening, duurzaamheid inclusief circulair bouwen, een goede invulling van af te stoten locaties, planologische aspecten en naar de financiën.

loading

Duurder

Volgens Westra wijst het uitvoerige onderzoek uit dat het in stand houden van alle huidige panden nog eens 1,3 miljoen euro per jaar duurder wordt dan eerder gedacht. Er was al op zo’n 0,4 miljoen gerekend.

Volgens de onderzoekers is er 32 miljoen euro (in plaats van 10 miljoen) nodig in onder meer verplichte verduurzamingsmaatregelen voor oude en soms slecht onderhouden gebouwen. Dat geldt met name voor de gemeentewerven van Leek en Marum, de maailoods in Noordhorn en het hoofdgebouw en de werkschuur van de kwekerij van Novatec.

,,Daarbij lukt het niet eens om alle panden energieneutraal te maken, wat we in principe hebben afgesproken’’, zegt Westra. Volgens hem hebben de vier voormalige zelfstadige gemeenten, die in 2019 fuseerden, een deel van het onderhoud achterwege gelaten.

Buitendienst en Novatec

Volgens Westra zijn de opties Midwolde en Leeksterveld geschikt om te combineren met een nieuwe, gecombineerde werklocatie voor de buitendienst (nu Marum en Leek) en Novatec in Tolbert. Het rapport gaat sowieso uit van een nieuwe gezamenlijke locatie voor de buitendienst van Leek, Marum en Novatec. De kwekerij Leek en de kringloopwinkel van Novatec in Tolbert blijven ongemoeid. Er komen mogelijk meer winkels.

Westerkwartier heeft zo’n 520 kantoormedewerkers (inclusief part-timers en inhuurkrachten). De meesten werken in Leek en daar zit het pand ook het volst: 197 werkplekken voor 190 vaste medewerkers. Elders is de verdeling 155-115 (Zuidhorn), 92-72 (Grootegast), 73-57 (Marum) en 40-22 (Novatec).

Toekomst

Volgens Westra hebben de onderzoekers al gekeken naar mogelijke toekomstige functies van de bestaande gebouwen. ,,We willen niet dat gebouwen leeg blijven staan en verpauperen. Daarom is al met makelaars gekeken naar mogelijke nieuwe functies, zoals woningbouw, kantoor of horeca.’’ Hij vermoedt dat het oude gemeentehuis van Grootegast met raadzaal bewaard blijft, maar dat misschien het nieuwe deel wordt gesloopt.

De gemeenteraad van Westerkwartier spreekt volgende week maandag over het rapport. Westra hoopt dat voor de zomer bekend is wat er gaat gebeuren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen