Eind 2020 werd de laatste hand gelegd aan het nieuwe parkeerterrein achter het voormalige gemeentehuis van Zuidhorn dat in 2022 wordt voorzien van een carport vol met zonnepanelen.

Westerkwartier legt zonnecarport aan in Zuidhorn waarvan minima moeten profiteren

Eind 2020 werd de laatste hand gelegd aan het nieuwe parkeerterrein achter het voormalige gemeentehuis van Zuidhorn dat in 2022 wordt voorzien van een carport vol met zonnepanelen. Foto: Koos Bijlsma

Driekwart van het onlangs nieuw aangelegde parkeerterrein achter het voormalige gemeentehuis van Zuidhorn wordt voorzien van een grote carport die wordt belegd met 2000 zonnepanelen.

De gemeente Westerkwartier investeert 3 miljoen euro in dit project. Zij zoekt een energiecoöperatie die de exploitatie van de zonne-carport op zich neemt. De gemeente wil mensen met een laag inkomen laten profiteren van de duurzame energie die hier straks wordt opgewekt. ,,De energielasten vormen voor huishoudens met een laag inkomen, een relatief grote kostenpost. Vaak ontbreekt in deze gezinnen het geld voor woningisolatie. Het zonnecarport-project moet minima in staat stellen om op energielasten te besparen’’, zegt wethouder Hielke Westra (CDA, duurzaamheid).

Minimaal honderd huishoudens

De bedoeling om minimaal honderd huishoudens uit de doelgroep van de minima die woonachtig zijn in Zuidhorn en directe omgeving, als leden te laten toetreden tot de coöperatie. Aan het lidmaatschap van de coöperatie zijn geen kosten verbonden. Als het zonnecarport-project in Zuidhorn een succes wordt, wil de gemeente elders in het Westerkwartier twee soortgelijke duurzaamheidsprojecten van de grond tillen om zodoende alle minima in staat te stellen op de energierekening te besparen.

Coöperatie gaat leasen

De gemeente neemt de kosten voor het aanbrengen van de carportconstructie voor haar rekening. Van de 175 parkeerplekken worden er 136 overkapt. ,,De aanleg van het transferium bij gemeentehuis en treinstation in Zuidhorn is goedkoper uitgevallen. Door het geld dat over is te steken te in het carportplan, is het project financieel haalbaar’’, zegt Westra. Op basis van een leasecontract kan de coöperatie 15 jaar beschikken over de zonne-energie-installatie.

Schittering door panelen?

De voormalige gemeente Zuidhorn wilde een paar jaar geleden nog hooguit 13 parkeerplaatsen overdekken met een carport met zonnepanelen. Later bleek het technisch mogelijk om het halve parkeerterrein te overdekken. Inmiddels blijkt dat zelfs haalbaar voor het hele parkeerterrein. Om verstoring door mogelijke schittering door panelen en verminderd uitzicht voor de omwonenden te voorkomen, wordt ervan afgezien alle parkeerplaatsen te overkappen. De gemeenteraad moet nog ruim 6,5 ton uittrekken voor de uitvoering van dit plan die voor begin 2022 op de rol staat.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu