Westerwolde zet extra in op hulp aan laaggeletterde ouders met jonge kinderen

De Hesse Bibliotheek in Ter Apel is een van de locaties in Westerwolde waar taallessen aan laaggeletterde inwoners worden gegeven Foto: Duncan Wiijting

In de gemeente Westerwolde wordt de komende jaren extra aandacht besteed aan het geven van taallessen aan laaggeletterde ouders met jonge kinderen.

Dat heeft de gemeenteraad besloten.

In Westerwolde wonen naar schatting 3600 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De gemeente stelde zich enkele jaren geleden ten doel 90 laaggeletterden per jaar op te sporen en over te halen taallessen te nemen. Daartoe werden zogenoemde Taalhuizen opgezet in de bibliotheken in Ter Apel en Bellingwolde waar zulke lessen gegeven worden.

Dat aantal van 90 op jaarbasis wordt nog niet gehaald en daarom krijgt de Stichting Welzijn Westerwolde, zo heeft de gemeenteraad besloten, de komende jaren een grotere rol bij het signaleren van laaggeletterden op te sporen. De welzijnswerkers van SWW komen immers bij veel mensen over de vloer en kunnen, als ze op laaggeletterdheid stuiten, wijzen op de aanwezigheid van de Taalhuizen.

Speciaal plan van aanpak

,,Maar daarbij maken we dus ook een speciaal plan van aanpak voor ouders die jonge kinderen hebben en die moeite hebben met lezen en schrijven’’, zegt wethouder Wietze Potze (PvdA). Dat gebeurt op initiatief van CDA-fractievoorzitter Herma Hemmen die er binnen de gemeenteraad op aandrong en alle politici achter zich kreeg.

,,Scholen en de GGD, die de consultatiebureaus hebben, zullen een belangrijke rol krijgen bij het signalen van lees- en schrijfproblemen bij ouders’’, stelt Potze. ,,In het plan van aanpak komt te staan hoe we dat voor elkaar willen krijgen. Ik hoop dat de betrokken ouders vervolgens ook lessen in de Taalhuizen willen nemen, ook hun kinderen hebben daar baat bij. In alle gevallen is er bij het nemen van zulke lessen wel sprake van vrijwilligheid. We kunnen niemand dwingen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen