Wethouder Philip Broeksma van Groningen op een plek waar de gemeente het goede voorbeeld geeft: het dak van cultuurcentrum De Oosterpoort.

Wethouder Broeksma van Groningen over energietransitie: Als koploper stoot je af en toe je neus

Wethouder Philip Broeksma van Groningen op een plek waar de gemeente het goede voorbeeld geeft: het dak van cultuurcentrum De Oosterpoort. Foto: Gemeente Groningen/Deborah Roffel

Jarenlang werkt Groningen al aan plannen om het energieverbruik voor 2035 duurzaam te maken. Nu de veranderingen zichtbaar worden, leidt dat af en toe tot tumult zoals deze week over het zonneparkenbeleid van de gemeente Groningen.

Dacht Groningen het goede met bewoners voor te hebben met strenge regels en voorschriften voor zonneparken, viel de halve wereld over het beleidsplan heen...

Digitale spoedbijeenkomst

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) voelde zich door de honderden reacties genoodzaakt tot een digitale spoedbijeenkomst. Een paar honderd kijkers stelden talloze vragen over de plannen, vooral over de gebieden voor kleine zonneparken.

De webinar maakte duidelijk dat in de voormalige gemeente Ten Boer en vooral in Haren, waar veel inwoners nog niet zijn bekomen van de gedwongen gemeentelijke herindeling, grote zorgen bestaan over het landschap.

Met name de ruimte die Groningen voor kleine parken reserveert (10 ha per plek) valt volledig verkeerd. ,,Maar dat getal wordt verkeerd begrepen of is niet duidelijk overgekomen’’, zegt Broeksma.

,,Het gaat niet om parken van 10 ha, maar om zoekgebieden. Uit ervaring weten we dat lokale initiatieven vaak niet groter dan 2 of hooguit 4 ha worden. Dat willen we toestaan in combinatie met strenge regels voor de inpassing en het eigenaarschap. Eigen inwoners moeten voor minstens de helft eigenaar zijn.’’

Groningen hoopt in totaal zo’n 50 MWp aan duurzame stroom uit de ‘kleine parken te halen’. Dat is zo’n 10 procent van wat de stad wil opwekken. De rest komt grotendeels van zonneparken in Meerstad Noord (250), Garmerwolde (75) Westpoort (90) en Roodehaan. Op bedrijventerreinen komen ook windmolens van 130 à 150 meter hoog.

Betaalbaar houden

De stad wil de grote parken zelf exploiteren. Broeksma: ,,Met de winst willen we de energietransitie voor iedereen betaalbaar houden. Juist ook voor de lage inkomens. Gemeenten die nu niks doen, zullen het daar over 20, 30 jaar alleen maar moeilijker mee krijgen.’’

Hij hoort vaak dat hij beter eerst daken vol kan leggen met panelen. ,,Natuurlijk gaan we dat ook doen. Voor zo’n 300 MWp zelfs, naast de ruim 500 van grondgebonden parken. Helaas is maar ongeveer een op de drie daken geschikt voor panelen.’’ Groningen kijkt ook naar vuilstortplaatsen, slibdepots en waterbergingen.

Als het allemaal lukt met die 810 MWp heeft Groningen nog maar eenderde van de benodigde duurzame energie ‘gewonnen’. ,,We wekken niet op voor anderen. Om uit te komen moeten we ook nog even veel stroom besparen door te isoleren en er zuiniger mee omgaan. Daarnaast moeten we ook nog zo’n hoeveelheid van buiten halen. Dat zal een mix worden van wind op zee, restwarmte uit de Eemshaven of de industrie in Delfzijl en geothermie in buurgemeenten waar dat veilig kan.’’

Groningen koploper

Ondertussen is Nederland binnen de EU het slechtste jongetje van de klas met de transitie. Gaat het Broeksma hard genoeg? ,,Je zou willen dat iedereen er even hard aan trekt. Ook alle overheden. In de praktijk verschilt dat, maar in bijna alle verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer staat er ongelofelijk veel over. Het is duidelijk dat het nu op stoom komt. De CO2-heffing zal het bedrijfsleven ook in beweging brengen, voor zover dat nog niet gebeurt.’’

Volgens Broeksma is Groningen nu koploper. ,,Dat betekent dat nog niet alles is geregeld en dat je af en toe je neus stoot. Ik zie het als een marathon waarin je met grote en kleine stappen op je doel af gaat. Politieke partijen steunen dat merendeels. Alleen de PVV is tegen. Ik vraag Ton van Kesteren (raadslid en statenlid, red) wel eens wat we later tegen onze kleinkinderen zeggen als we niks doen: we geloofden de opwarming van de aarde niet, het kwam ons niet goed of het was te duur? Of zeggen we: toen we er wat over te zeggen hadden, grepen we in. Dat was lastig, duur en het ging ten koste van andere dingen, maar we deden het wel.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu