Wethouder De Wolden: sluiten van zuipketen is onhaalbaar, contact zoeken werkt beter

In de strijd tegen overmatig alcoholgebruik bij jongeren is het sluiten van zuipketen ‘onhaalbaar’ en niet effectief. ‘Bij verbieden verdwijnen jongeren in de anonimiteit.’

,,Als je keten gaat verbieden lijkt het net of je er controle over hebt”, zegt wethouder Mirjam Pauwels van gemeente De Wolden. ,,Maar je verliest juist het contact met de jongeren en ze verdwijnen in de anonimiteit.” De Wolden werkt al jaren met het ketenbeleid Keten United waarbij actief interactie wordt gezocht.

Veroordeling jeugdsoos in Limburg

Vorige week werd in Limburg een jongerensoos veroordeeld voor de dood van een 15-jarige jongen aan wie alcohol werd geschonken. Volgens burgemeester Jan Boelhouwer van het Brabantse Gilze en Rijen kan dat grote gevolgen hebben voor zuipketen. Hij wil zo nodig een proefproces uitlokken, waarmee hij zinspeelt op een verbod.

Straf jongerensoos voor dood dronken jongen
Lees verder

,,Een proefproces kan alleen worden gedaan door een officier van justitie”, zegt de Groningse hoogleraar rechtswetenschappen Jan Brouwer. ,,Maar Boelhouwer bedoelt het goed. Wie is er nu voor jongeren die zich lazarus zuipen? Dat wil toch niemand.”

Ook Pauwels niet, maar ze wijst wel op de positieve aspecten. ,,Keten zijn goed georganiseerde groepen. Het zijn de vrijwilligers van de toekomst, die vaak heel actief zijn in het dorp. Vanuit keten wordt veel georganiseerd, zoals carbidschieten”, zegt ze.

,,Jongerenketen zijn in eerste instantie vriendengroepen, geen zuipketen. Er wordt gedronken, maar juist door in contact te komen proberen wij doelen te bereiken als alcoholmatiging en het hebben van een veilige omgeving. Wij zien dat dat succesvol is.”

Jaarlijkse test keten De Wolden, ouders betrokken

Eens per jaar worden de keten onderworpen aan een test. Slagen ze dan worden ze voor een jaar gedoogd. De wijkagent, jongerenwerker en brandweer nemen af en toe een steekproef om te kijken of de jongeren zich aan de regels houden.

Ook ouders worden actief betrokken en gewezen op verantwoordelijkheden. Pauwels: ,,Jongeren hebben de natuurlijke neiging om contact met het gezag te vermijden. Maar ze komen wel bij ons. Bij de ketenoefening dit jaar blijkt dat jongeren veel weten over alcohol en veiligheid. Als je het jaar op jaar herhaalt blijft het wel hangen.”

Geen waterdicht ketenbeleid

Maar ook in De Wolden is het ketenbeleid niet waterdicht. Er zijn 14 keten aangesloten bij het Keten United, wat zou betekenen dat minder dan gemiddeld een keet per dorp is. ,,We weten nooit zeker of we alle keten in beeld hebben. Dit beleid richt zich op keten in een caravan of bouwwerk. Als een groep jongeren bij elkaar komt in een schuur en daar een bar neerzet is het moeilijk te controleren. Maar wij proberen ook deze groepen te bereiken.”

Het ongrijpbare aspect zorgt er ook voor dat veroordeling en verboden praktisch onhaalbaar zijn. Bij een zuipkeet ontbreekt vaak een rechtspersoon.

,,Als de jongeren geld inleggen en daarvan drank kopen, dan kun je niemand aanklagen”, zegt hoogleraar Brouwer. ,,Het doet er niet eens toe of zo’n zuipkeet een vereniging is of niet. Juridisch ben je al snel een vereniging. Het gaat erom dat er iemand is die bedrijfsmatig drank verkoopt aan een minderjarige, dan heb je een aangrijpingspunt.’’

Een algemeen verbod op zuipketen lijkt Brouwer ‘onhaalbaar’. ,,Tenzij Boelhouwer een konijn uit de hoge hoed tovert dat ik niet ken.”

De jeugdsoos in Limburg

De jongerensoos in Limburg is een vereniging, een rechtspersoon die je een strafmaat kunt opleggen. Hoogleraar rechtswetenschappen Jan Brouwer ,,De rechtbank heeft de soos aangeklaagd op grond van artikel 252 van het Wetboek van Strafrecht. Er vond strafverzwaring plaats omdat het de dood tot gevolg had.’’ In dat wetsartikel staat dat er een boete en gevangenisstraf kunnen worden opgelegd voor verkoop van drank aan jongeren. De soos kreeg een boete.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.