Wethouder Groningen tegen investeren vliegveld Eelde

FOTO DVHN

De Groningse wethouder Mattias Gijsbertsen heeft dinsdagmiddag tegen het scenario gestemd waarbij extra geïnvesteerd wordt in Groningen Airport Eelde. De wethouder twijfelt of het vliegveld op de lange termijn kan voortbestaan.

De wethouder lichtte in een verklaring zijn tegenstem toe: ,,Ik wil eenmalig aangeven dat ik twijfels heb of het vliegveld op de lange termijn kan voortbestaan, gezien de huidige en toekomstige concurrentie en de te verwachten externe ontwikkelingen.’’

Verder vindt hij dat met het oog op duurzaamheid er terughoudend moet worden omgegaan met de investeringen in vliegvelden. De GroenLinks-wethouder is tevreden dat het college als voorwaarde voor het investeren stelt, dat er naar verhouding moet worden geïnvesteerd in duurzame mobiliteit en groen.

Eerder op dinsdag had het college van B en W van Tynaarlo al aangegeven dat investeren in Groningen Airport Eelde het beste perspectief is voor Noord-Nederland . Gemeentebestuurders in Assen willen van de raadsleden weten of ze de huidige investering in het vliegveld willen continueren.

menu