Wethouder niet open over aankoop

Wethouder Pier Prins (CDA) van Loppersum was richting zijn eigen college van B en W niet open over grondaankoop. Onderzoek van bureau BING wees echter uit dat hij niet onrechtmatig handelde.

Burgemeester Albert Rodenboog besloot in juni dit jaar tot dat onderzoek, nadat er via een raadslid een klacht binnenkwam over de handelwijze van Prins bij de aankoop van een stuk landbouwgrond in zijn gemeente. Onderzoeksbureau BING concludeerde op 13 november 2015 dat hij meer open had moeten zijn, maar dat de wethouder geen informatie waarover hij kon beschikken, voor eigen gewin gebruikte.

De grond was bedoeld voor uitbreiding van Middelstum. Loppersum kocht daarvoor percelen op. Nadat de plannen werden gewijzigd, besloot het college in januari van dit jaar tot ruilen van kavels. Die werden vervolgens verkocht. Daarin was de gemeente geen partij, maar Prins wel. Hij kwam, nog voor de ruil bij de notaris werd bekrachtigd, in bezit van een stuk grond dat hij samenvoegde met percelen die hij al in zijn bezit had. De grond werd verkocht aan de protestantse gemeente van Huizinge, waarna Prins het in erfpacht kreeg.

Grondruil
Prins wist als wethouder in een vroeg stadium van de plannen voor grondruil. Als portefeuillehouder Grondzaken was hij verantwoordelijk voor dit dossier. Dat droeg hij in september 2014 over aan de burgemeester, omdat de naam van zijn broer in de stukken voorkwam.

Hij vertelde wel aan het college dat zijn broer bij de grondruil betrokken was, maar was vaag over zijn eigen rol bij de transacties. BING concludeert dat de wethouder: ‘niet meer precies weet wat hij heeft gezegd, maar dat hij vermoedt dat hij niet letterlijk heeft gezegd dat hij de grond eerst heeft gekocht en vervolgens weer heeft verkocht.'

Prins wist ook privé van de vrijkomende grond. Zijn broer stopte met diens boerderij en meldde dat de percelen werden verkocht. Hij was als wethouder wél op de hoogte van de op handen zijnde grondruil, maar volgens BING kan niet geconcludeerd worden dat Prins die informatie gebruikte voor eigen baten.

Tip
Na de tip van zijn broer was hij immers al bezig met de aankoop. Die was ook zonder ruil wellicht gelukt. Bovendien had de transactie kunnen mislukken. De grond werd verkocht aan de hoogste bieder. Daarover besliste de verkoper en die wist niet, het ging via een tussenpersoon, dat de wethouder kandidaat-koper was.

Overigens hield Prins niks over aan de verkoop. Hij verkocht de gronden voor hetzelfde bedrag door als waarvoor hij ze kocht. De wethouder wil inhoudelijk niet reageren en meldt, evenals burgemeester Albert Rodenboog, het debat in de gemeenteraad op 14 december af te wachten.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.